Show simple item record

dc.contributor.advisorRuohotie-Lyhty, Maria
dc.contributor.authorMäki-Leppilampi, Mari
dc.date.accessioned2020-06-01T13:03:11Z
dc.date.available2020-06-01T13:03:11Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/69353
dc.description.abstractVieraskielisten opiskelijoiden määrä on kasvanut suomalaisissa lukioissa nopeaa tahtia viime vuosina. Vieraskielisiä opiskelijoita on silti tutkittu melko vähän lukion kontekstissa. Lisäksi Suomessa on tutkittu hyvin vähän maahanmuuttajataustaisten oppijoiden vieraiden kielten opetusta. Siksi tämä tutkielma pyrkii selvittämään, minkälaisia näkemyksiä lukion englannin opettajilla on vieraskielisistä opiskelijoista ja kuinka nämä näkemykset ovat muuttuneet heidän uransa aikana. Tutkielma toteutettiin haastattelemalla viittä lukion englannin kielen opettajaa eri puolelta Suomea. Haastattelut olivat puolistrukturoituja teemahaastatteluja. Haastattelut litteroitiin ja analysoitiin käyttämällä aineistopohjaista sisällönanalyysia. Tutkimus paljasti, että opettajat arvostivat vieraskielisiä opiskelijoita englannin opetuksessa. Opettajat kertoivat, että vieraskieliset opiskelijat lisäsivät monikulttuurisuuden hyväksymistä ja kielitietoisuutta kaikissa opiskelijoissa. Opettajilla oli myös enemmän positiivisia näkemyksiä vieraskielisistä opiskelijoista kuin negatiivisia. Lisäksi opettajat näkivät vieraskieliset opiskelijat yksilöinä, jotka tarvitsevat yksilöllistä tukea niin kuin kaikki muutkin opiskelijat. Opettajien liittämät haasteet vieraskielisiin opiskelijoihin liittyivät enemmän opiskelijoiden mahdollisiin kielen oppimisen vaikeuksiin eikä niinkään haasteisiin kielen opetuksessa. Opettajilla oli sen sijaan vaikeuksia tunnistaa, miten vieraskieliset opiskelijat verrattuna muihin opiskelijoihin ovat muuttaneet heidän näkemyksiänsä englannin opetuksesta ja oppimisesta, koska suurin osa opettajista oli opettanut vieraskielisiä opiskelijoita koko uransa ajan. Opettajat kuitenkin sanoivat, että vieraskieliset opiskelijat ovat auttaneet heitä näkemään opiskelijoiden moninaisuuden. Tutkimus myös näytti, että osa opettajista koki epävarmuuden tunteita vieraskielisten opiskelijoiden opettamiseen liittyen. Eniten epävarmuutta näillä opettajilla aiheuttivat haasteet vieraskielisten opiskelijoiden kanssa kommunikoinnissa sekä vaikeudet havaita, miten vieraskielisten opiskelijoiden äidinkieli vaikuttaa kielen oppimiseen. Opettajat myös tiedostivat, että englannin oppiminen voi olla haastavaa, jos vieraskielisten opiskelijoiden täytyy opiskella samalla suomea vieraana kielenä, mutta opettajat kuitenkin käyttivät suomea englannin opetuksessa. Tutkimustulokset siis viittaavat siihen, että lukion englannin kielen opettajat voisivat hyötyä täydennyskoulutuksesta vieraskielisiin opiskelijoihin liittyen. Koska tämä tutkielma oli kvalitatiivinen ja sen tulokset ovat siten vain suuntaa antavia, lisää laajempaa ja kokonaisvaltaisempaa tutkimusta tarvittaisiin vieraskielisistä opiskelijoista lukion englannin kielen opetuksessa.fi
dc.format.extent77
dc.language.isoen
dc.subject.otherteacher perceptions. EFL teaching
dc.subject.otherforeign language speakers
dc.titleTeacher perceptions of foreign language speakers in the EFL classroom
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202006013610
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosKieli- ja viestintätieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Language and Communication Studiesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineEnglannin kielifi
dc.contributor.oppiaineEnglishen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi301
dc.subject.ysolukio
dc.subject.ysomonikulttuurisuus
dc.subject.ysoenglannin kieli
dc.subject.ysoopetus
dc.subject.ysokäsitykset
dc.subject.ysogeneral upper secondary school
dc.subject.ysomulticulturalism
dc.subject.ysoEnglish language
dc.subject.ysoteaching and instruction
dc.subject.ysoconceptions


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record