Show simple item record

dc.contributor.advisorNaukkarinen, Aimo
dc.contributor.authorJaatinen, Sannukka
dc.date.accessioned2020-05-29T06:05:46Z
dc.date.available2020-05-29T06:05:46Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/69316
dc.description.abstractSuurin osa opettajankoulutukseen sisältyvistä ohjatuista opetusharjoitteluista toteutetaan yliopistojen alaisuudessa toimivissa harjoittelukouluissa, Normaalikouluissa. Jatkuvasti vaihtuvat opetusharjoittelijat kuuluvat kiinteänä osana Normaalikoulujen koulukulttuuriin. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan, mitä Normaalikoulun oppilaat opetusharjoittelijoista ja näiden vaihtuvuudesta ajattelevat sekä millainen merkitys harjoittelijoiden vaihtuvuudella on oppilaiden koulussa kokemaan turvallisuuden tunteeseen. Tutkimus on lähestymistavaltaan kvalitatiivinen. Tutkimusaineisto on kerätty puolistrukturoiduilla yksilöhaastatteluilla, joihin osallistui yhdeksän Normaalikoulun viidennen luokan oppilasta. Aineisto analysoitiin aineistolähtöisellä sisällönanalyysillä. Oppilaat näkivät opetusharjoittelijoissa sekä positiivisia että negatiivisia puolia. Osa koki opetusharjoittelijoiden tuoman vaihtelun mieluisana, kun taas osaa se häiritsi. Suhtautuminen opetusharjoittelijoihin vaihteli ja heidän seurassaan käyttäydyttiin ja toimittiin sekä positiivisemmin että negatiivisemmin kuin oman opettajan kanssa. Oppilaat kokivat koulussa olonsa turvalliseksi, eivätkä he nähneet opetusharjoittelijoiden vaihtuvuudella olevan merkitystä koettuun turvallisuuden tunteeseen. Oppilaat näkivät harjoittelijat omaan opettajaan verrattuna keskeneräisinä, epävarmoina ja vieraina, mutta hauskoina. Oma opettaja koettiin tuttuna ja hänen ammattitaitoonsa luotettiin harjoittelijoita enemmän. Turvallisuuden kokemisessa oman opettaja pysyvyys kompensoi harjoittelijoiden vaihtuvuutta.fi
dc.format.extent91
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.title”Mut ois se ihan kivaa sillein, et jos niitä ei ois ihan koko aikaa.” : normaalikoulun oppilaiden ajatuksia opetusharjoittelijoista sekä näiden vaihtuvuuden merkityksestä koulussa koettuun turvallisuuteen
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202005293572
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysoharjoittelukoulut
dc.subject.ysoopettaja-oppilassuhde
dc.subject.ysoopetusharjoittelu
dc.subject.ysooppilaat
dc.subject.ysoharjoittelijat
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record