Show simple item record

dc.contributor.advisorKepler-Uotinen, Kaili
dc.contributor.authorIngman, Niina
dc.date.accessioned2020-05-28T12:54:18Z
dc.date.available2020-05-28T12:54:18Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/69304
dc.description.abstractTämän tutkimuksen tehtävänä oli selvittää, millaisia ajatuksia luokanopettajilla on lukemisen vaikutuksesta yksilön kognitiiviseen toimintakykyyn. Tarkoituksena oli myös selvittää, millaisia merkityksiä luokanopettajat antavat lukutaidolle ja lukemiselle. Lisäksi tutkin, millä keinoilla tutkittavat edistävät innostusta lukemiseen ja tukevat lukutaidon kehittymistä kouluissa. Tutkimuksessa käytettiin kvalitatiivista eli laadullista tutkimusotetta. Tutkimusaineisto kerättiin keväällä 2019 yksilöhaastatteluilla. Tutkimukseen osallistui 12 luokanopettajaa, joista yhdeksän oli naisia ja kolme miehiä. Haastattelut toteutettiin puolistrukturoituina teemahaastatteluina ja aineisto analysoitiin laadullisella sisällönanalyysillä. Tuloksista ilmeni, että luokanopettajat antoivat lukutaidolle ja lukemiselle moninaisia merkityksiä. Haastateltavat tunnistivat lukutaidon ja lukemisen yhteyden yksilön kognitiiviselle toimintakyvylle. He totesivat vaikutukset muun muassa minäkäsityksen, rentoutumisen, keskittymisen, sosiaalisuuden, kielellisten toimintojen, muistin ja aivojen toiminnan kannalta. Lukemisen ja lukutaidon edistämisessä luokanopettajat kokivat tärkeiksi tekijöiksi opettajan roolin ja luokkatoiminnan, koulun lukemiskulttuurin, kodin sitouttamisen, kirjastot ja niiden palvelutarjonnan, esimerkillisyyden sekä tukitoimet. Tulosten perusteella luokanopettajat kokevat lukemisen ja lukutaidon tärkeäksi. Heidän mukaansa lukutaidolla on kiistaton yhteys yksilön kognitiiviseen toimintakykyyn. Mitä monipuolisemmin opettaja näkee lukutaidon merkityksen ja tuntee eri lukemaan innostamisen keinoja, sitä paremmin hän voi edistää yksilön lukutaidon kehitystä ja motivoida häntä lukemisen pariin. Lukutaidon merkitykset ja vaatimukset kasvavat jatkuvasti muuttuvassa maailmassa, mikä korostaa entisestään lukemisen tärkeyttä. Hyvä lukutaito on välttämättömyys yhteiskunnassa pärjäämiselle, mutta myös kriittinen tekijä yksilön kognitiiviselle toimintakyvylle ja kokonaisvaltaiselle hyvinvoinnille.fi
dc.format.extent106
dc.language.isofi
dc.subject.otherlukumotivaatio
dc.subject.otherlukemaan innostaminen
dc.subject.otherkognitiivinen toimintakyky
dc.titleLuokanopettajien ajatuksia lukemisen merkityksestä oppilaiden kognitiiviseen toimintakykyyn
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202005283561
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysolukutaito
dc.subject.ysolukeminen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record