Show simple item record

dc.contributor.authorToivonen, Kaisa
dc.date.accessioned2020-05-28T12:15:48Z
dc.date.available2020-05-28T12:15:48Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/69294
dc.description.abstractMatematiikka ja suomen kieli ja kirjallisuus ovat kaksi jatko-opintojen kannalta keskeisintä oppiainetta. Maahanmuuttajaoppilailla, joiden kielitaito on heikko, voi olla suuria haasteita seurata opetusta oppitunneilla. Tarve kehittää uuden-laisia opetusmenetelmiä on suuri etenkin maahanmuuttajaoppilaiden kohdalla. Kielentäminen on pedagoginen opetusmenetelmä, jossa oppilas prosessoi omaa ajatteluaan. Kielentäminen on tie ymmärtämiseen, sillä kielentämällä oppilas jäsentää omaa ajatteluaan. Kielentäminen antaa myös opettajalle tietoa siitä, onko oppilas ymmärtänyt opiskeltavan asian. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, miten maahanmuuttajaoppilaat kokevat matematiikan ja kielitiedon käsitteiden suullisen kielentämisen. Oppilaiden kokemusten perusteella saadaan myös näkökulmaa siihen, onko suullinen kielentäminen maahanmuuttajaoppilaiden kohdalla hyödyllistä. Tutkimuksessa haastateltiin 17 4.-6.-luokkalaista maahanmuuttaja oppilasta. Haastattelut toteutettiin toiminnallisina ryhmähaastatteluina niin, että oppi-laat ensin kielensivät käsitteitä toisilleen Alias-pelin tapaan ja tämän jälkeen heiltä kysyttiin heidän kokemuksiaan käsitteiden kielentämisestä. Tutkimuksessa käytettiin fenomenologis-hermeneuttista tutkimusmetodia. Tutkimustuloksista kävi ilmi, että maahanmuuttajaoppilaat kokevat suullisen kielentämisen sekä matematiikan että kielitiedon osalta mukavaksi tekemiseksi. Kokemus jakautui kuitenkin oppilaan kielitaidon mukaan. Heikommin suomea puhuvat kokivat kielentämisen hyödyn etenkin suomen kielen oppimisen kannalta, kun taas kielitaidoltaan vahvemmat kokivat hyödyn oppiaineen oppimisen kannalta. Tutkimuksesta kävi selvästi ilmi, että tarvetta uudenlaisille opetusmenetelmille on ja kielentäminen toimii yhtenä hyödyllisenä menetelmänä.fi
dc.format.extent77
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.titleMaahanmuuttajaoppilaan kokemuksia matematiikan ja kielitiedon kielentämisestä
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202005283551
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosKokkolan yliopistokeskus Chydeniusfi
dc.contributor.laitosKokkolan yliopistokeskus Chydeniusen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysoalakoulu
dc.subject.ysomatematiikka
dc.subject.ysomaahanmuuttajat
dc.subject.ysosuomen kieli
dc.subject.ysooppiminen
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record