Show simple item record

dc.contributor.advisorCollin, Kaija
dc.contributor.authorHalttu, Maria-Sofia
dc.date.accessioned2020-05-27T07:01:28Z
dc.date.available2020-05-27T07:01:28Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/69250
dc.description.abstractTutkimuksen tavoitteena oli tarkastella ICT-alan organisaation esimiesten erilaisia käsityksiä esimiehen roolista henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittämisen tukijana, esimiestyöhön sisältyvistä ammatillisen osaamisen johtamis- ja kehittämistyön haasteista sekä käytänteistä ja keinoista ammatillisen osaamisen kehittämisen tukena. Tutkimuksen aihe on tärkeä, sillä työelämän nopeat muutokset edellyttävät työntekijöiltä jatkuvaa ammatillisen osaamisen kehittämistä. Samasta näkökulmasta ei ole tarjolla runsaasti aikaisempaa tutkimusta. Tutkimus on luonteeltaan laadullinen ja lähestymistavaltaan fenomenografinen. Tutkimuksen aineisto koostuu HeRMo-tutkimushankkeen yhteydessä kerätyistä kahdeksan esimiesasemassa toimivan henkilön haastatteluista. Aineisto analysoitiin fenomenografisen analyysimenetelmän keinoin. Tutkimuksen keskeiset tulokset osoittivat, että esimiehet näkevät roolinsa henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittäjänä tärkeänä. Etenkin aikapaineiden ja puutteellisen tuen nähtiin kuitenkin haastavan esimiestyöhön sisältyvää osaamisen johtamis- ja kehittämistyötä. Esimiehet näkivät toimivimpina yrityksen sisäiset osaamisen kehittämisen käytänteet ja keinot. Tässä tutkimuksessa ilmenneitä tuloksia voidaan hyödyntää tutkimuksen kohteena olevan ICT-alan organisaation käytännön kehittämistyössä tuettaessa henkilöstön ammatillisen osaamisen johtamis- ja kehittämistyötä. Tulevaisuudessa tärkeää olisi tarkastella samassa tutkimuksessa alaisten ja esimiesten kä-sityksiä ammatillisen osaamisen johtamisesta ja kehittämisestä, jotta saataisiin selkeämpi kuva ammatillisen osaamisen kehittämistä tukevasta johtajuudesta.fi
dc.format.extent78
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.subject.otherammatillisen osaamisen kehittäminen
dc.subject.othermuuttuva työelämä
dc.titleEsimiesten käsityksiä ammatillisen osaamisen johtamisesta ja kehittämisestä ICT-alan organisaatiossa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202005273502
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineAikuiskasvatusfi
dc.contributor.oppiaineAdult Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi102
dc.subject.ysoitseohjautuvuus
dc.subject.ysofenomenografia
dc.subject.ysotieto- ja viestintätekniikka-ala
dc.subject.ysoosaamisen johtaminen
dc.subject.ysoesimiehet
dc.subject.ysoammatillinen kehitys
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record