Show simple item record

dc.contributor.advisorLämsä, Tiina
dc.contributor.authorHannonen, Elina
dc.contributor.authorKarppanen, Henna-Maria
dc.date.accessioned2020-05-27T06:12:22Z
dc.date.available2020-05-27T06:12:22Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/69239
dc.description.abstractRuokailu on keskeinen osa arjen toimintaa päiväkodissa. Ruokailu voi toteutua joko lapsiryhmän omissa tiloissa tai yhteisessä ruokasalissa. Päiväkodin ruokakasvatusta ja siihen liittyviä tekijöitä on tutkittu melko paljon. Päiväkotien ruokasaleja lasten oppimisympäristöinä ei kuitenkaan ole juuri tutkittu. Tässä tutkimuksessa selvitämme, millaisia kokemuksia varhaiskasvatuksen henkilöstöllä on tällä hetkellä käytössä olevista ruokasaleista. Tämä monimenetelmällinen tutkimus toteutettiin kevään 2020 aikana. Se kohdistui Keski-Suomen alueen päiväkoteihin, joissa oli ruokasali ja jotka ilmoittivat kiinnostuksensa tutkimukseen osallistumiselle. Tutkimusaineisto kerättiin sähköisen kyselylomakkeen kautta ja vastaukset analysoitiin sekä laadullista sisällönanalyysia että määrällisiä tutkimusmenetelmiä käyttäen. Tutkimuksen tulokset osoittivat, että varhaiskasvatuksen henkilöstö kokee ruokasalin pääosin myönteisenä ja pedagogiikkaa tukevana oppimisympäristönä. Keskeisimmät ruokasalin pedagogista toimintaa edistävät tekijät olivat fyysisiä ominaisuuksia ruokasalissa ja eniten pedagogista toimintaa estäväksi tekijäksi koettiin ruokasalin liiallinen melutaso. Tutkimustulosten perusteella voidaan todeta, että ruokasali ja siellä tapahtuva pedagogiikka tukee lasten omatoimisuuden ja osallisuuden toteutumista sekä lasten ruokasuhteen muodostumista. Ruokasalia voitaisiin kehittää laadukkaammaksi oppimisympäristöksi sekä rakennusteknisillä että pedagogisilla ratkaisuilla.fi
dc.format.extent60
dc.language.isofi
dc.subject.otherruokasali
dc.titleRuokasali oppimisympäristönä : varhaiskasvatuksen henkilöstön kokemuksia pedagogiikan toteutumisesta päiväkotien ruokasaleissa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202005273491
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.type.ontasotKandidaatintyöfi
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineVarhaiskasvatusfi
dc.contributor.oppiaineEarly Childhood Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi104
dc.subject.ysoruokailutilat
dc.subject.ysopäiväkodit
dc.subject.ysovarhaiskasvatus
dc.subject.ysooppimisympäristö
dc.subject.ysopedagogiikka
dc.subject.ysoruokailu
dc.rights.accessrightsTekijä ei ole antanut lupaa avoimeen julkaisuun, joten aineisto on luettavissa vain Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistotyösemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/fi/tyoskentelytilat/laitteet-ja-tilat..fi
dc.rights.accessrightsThe author has not given permission to make the work publicly available electronically. Therefore the material can be read only at the archival workstation at Jyväskylä University Library (https://kirjasto.jyu.fi/en/workspaces/facilities).en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record