Show simple item record

dc.contributor.advisorRuohotie-Lyhty, Maria
dc.contributor.advisorPalviainen, Åsa
dc.contributor.authorKalmari, Iida
dc.date.accessioned2020-05-25T08:27:14Z
dc.date.available2020-05-25T08:27:14Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/69179
dc.description.abstractSamanaikaisopetuksessa vähintään kaksi opettajaa opettaa yhdessä samassa luokkahuoneessa. Tässä pro gradu - tutkielmassa tutkin englannin ja ruotsin opettajien kokemuksia ja käsityksiä samanaikaisopetuksesta erityisopettajan kanssa. Samanaikaisopetus on lisääntynyt kouluissa muun muassa siksi, että sitä käytetään inkluusion haasteisiin vastaamisessa. Tähän asti samanaikaisopetusta on tutkittu lähinnä erityisopettajien ja luokanopettajien näkökulmasta. Kieltenopettajien käsitysten tutkimus on ollut selvästi vähäisempää. Koska kieltenopettajien yleisin samanaikaisopetuspari on erityisopettaja, tutkimuksen osallistujiksi valittiin kahdeksan englannin ja ruotsin opettajaa, joilla oli kokemusta samanaikaisopetuksesta erityisopettajan kanssa. Tutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa osallistujien kokemuksia ja käsityksiä samanaikaisopetuksesta. Tutkimus suoritettiin haastattelujen avulla, joista viisi tehtiin kasvotusten ja kolme puhelinhaastatteluna. Aineisto analysoitiin pääosin laadullisesti sisällönanalyysiä käyttäen. Sekä osallistuneiden opettajien koulujen että opettajien itsensä asenteet samanaikaisopetusta kohtaan olivat valtaosin positiivisia. Suurin ongelma samanaikaisopetuksen toteuttamisessa oli erityisopettajien vähäisyys ja siitä johtuva kiireisyys sekä yhteisen suunnitteluajan puute. Yleisimmin käytetty samanaikaisopetusmetodi oli se, että kieltenopettaja opetti luokan edessä ja erityisopettaja kierteli auttamassa. Tähän toimintatapaan päädyttiin siksi, että se oli helpointa kieltenopettajan jouduttua suunnittelemaan tunnit yksin. Opettajien auktoriteetti luokassa nähtiin kuitenkin tasa-arvoisena. Kieltenopettajien kokemukset samanaikaisopetussuhteesta erityisopettajien kanssa olivat pääosin positiivisia ja he kokivat samanaikaisopetuksen sopivan hyvin kieltenopetukseen. He kokivat samanaikaisopetuksen tarjoavan ylimääräistä tukea sekä opettajille että oppilaille. Kieltenopettajat toivoivat erityisopettajilta kuitenkin vieläkin aktiivisempaa roolia luokkahuoneessa ja oppituntien suunnittelussa. Osallistujat eivät olleet saaneet juuri ollenkaan koulutusta samanaikaisopetukseen. Osallistujien positiiviset kokemukset voisivat innostaa yhä useampia kieltenopettajia kokeilemaan samanaikaisopetusta. Tulosten perusteella samanaikaisopetukseen tulisi kiinnittää huomiota opettajankoulutuksessa ja siihen tulisi luoda paremmat olosuhteet kouluissa, joissa sitä käytetään. Jatkotutkimusta aiheesta voitaisiin tehdä esimerkiksi vaihtamalla tutkimusmetodiksi kyselylomake tai suurentamalla haastateltavien määrää. Myös muiden kielten kuin englannin ja ruotsin opettajien käsityksiä voitaisiin tutkia tulevaisuudessa.fi
dc.format.extent105
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoen
dc.subject.otherEnglish and Swedish teachers
dc.titleCo-teaching with special education teachers : English and Swedish teachers’ experiences and perceptions
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202005253432
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosKieli- ja viestintätieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Language and Communication Studiesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineEnglannin kieli
dc.contributor.oppiaineEnglish
dc.contributor.oppiaineRuotsin kieli
dc.contributor.oppiaineSwedish
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi301
dc.contributor.oppiainekoodi306
dc.subject.ysohavainnot
dc.subject.ysokieltenopettajat
dc.subject.ysoerityisopettajat
dc.subject.ysokieltenopetus
dc.subject.ysosamanaikaisopetus
dc.subject.ysoperceptions (mental objects)
dc.subject.ysolanguage teachers
dc.subject.ysospecial needs teachers
dc.subject.ysolanguage teaching
dc.subject.ysoco-teaching
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record