Show simple item record

dc.contributor.advisorSandberg, Kirsi
dc.contributor.authorRäty, Tilmaria
dc.date.accessioned2020-05-22T12:15:12Z
dc.date.available2020-05-22T12:15:12Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/69144
dc.description.abstractTässä tutkimuksessa tarkastelen yhdeksäsluokkalaisten oppilaiden käsityksiä monilukutaidosta maantiedon tekstikäytänteissä. Tutkimus kuuluu ainedidaktiselle tutkimuskentälle, koska se tarkastelee monilukutaitoa maantieteellisessä viitekehyksessä niin, että tutkimuksen taustalla vaikuttaa maantieto oppiaineena opetussisältöineen ja strategioineen. Tutkimuskysymykseni ovat: 1. Kuinka yhdeksäsluokkalaiset oppilaat hyödyntävät monilukutaitoa maantiedon tarjoamissa tekstikäytänteissä? 2. Kokevatko oppilaat hyödyntävänsä erilaista lukutaitoa maantiedossa kuin äidinkielessä ja kirjallisuudessa? 3. Miten oppilaat hahmottavat tekstin ja lukemisen laaja-alaisina käsitteinä? Tutkimuksen aineisokeruumetodina toimii sähköinen Webropol-kyselylomake, jonka avulla olen kerännyt tietoa kahden eri yläkoulun ja kolmen eri maantiedon opetusryhmän yhdeksäsluokkalaisilta oppilailta. Analysoitavan aineistojoukon muodostavat kymmenen oppilaan vastaukset kahdeksaan kyselyn kysymykseen eli aineiston koko on yhteensä 80 erillistä vastausta. Tutkimuksessa aineiston analyysimetodina on käytetty aineistolähtöistä sisällönanalyysiä, jonka avulla aineistojoukosta pystyy abstrahoimaan kolme yläkategoriaa: lukutaidot resurssina, laaja-alaiset tekstikäytänteet ja lukemisen strategiat. Tutkimuksesta käy ilmi, että oppilailla on suhteellisen rajoittunut monilukutaidon käsitys, jossa luku- ja tekstikäytänteet nojautuvat perinteiseen lukutaitoon sekä lukemisen mekaanisuuteen ja sulkevat kokonaan pois tekstin tuottamisen. Aineistojoukosta vain pieni osa oppilaista hahmottaa luku- ja tekstikäytänteet laaja-alaisina. Tutkimustuloksia voi hyödyntää vastaavissa monilukutaidon tutkimuksissa. Tutkimus toimii myös hyödyllisenä lähteenä perusopetuksen pedagogisella kentällä, sillä se osoittaa, että oppimisen ja opetuksen tulisi olla kielitietoisempaa, jotta monilukutaito toteutuisi laaja-alaisena pedagogisena päämääränä ja oppilaat hyödyntäisivät sitä resurssina eri tekstikäytänteissä. (Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014).fi
dc.format.extent28
dc.language.isofi
dc.subject.otheräidinkieli ja kirjallisuus
dc.titleAinedidaktiikan kielitietoinen ulottuvuus : yhdeksäsluokkalaisten käsityksiä monilukutaidosta osana maantiedon tekstikäytänteitä
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202005223397
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.type.ontasotKandidaatintyöfi
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosKieli- ja viestintätieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Language and Communication Studiesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineSuomen kielifi
dc.contributor.oppiaineFinnishen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi309
dc.subject.ysoopetussuunnitelmat
dc.subject.ysoperusopetus
dc.subject.ysopedagogiikka
dc.subject.ysoainedidaktiikka
dc.subject.ysomedialukutaito
dc.subject.ysomonilukutaito
dc.subject.ysotekstitaito
dc.subject.ysolukeminen
dc.subject.ysooppiaineet
dc.subject.ysomaantieto
dc.subject.ysoopetus


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record