Show simple item record

dc.contributor.advisorKoivula, Merja
dc.contributor.authorGöös, Annaleena
dc.date.accessioned2020-05-22T11:49:37Z
dc.date.available2020-05-22T11:49:37Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/69133
dc.description.abstractTämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Jyväskylän kaupungin varhaiskasvatusorganisaation henkilöstön kokemuksia jaetun johtajuuden merkityksestä lasten kehityksen ja oppimisen tuelle. Tutkimukseni tarkasteli sekä jaetun johtajuuden toimintamallia, että sen merkitystä tuen toteuttamisessa. Laadullisen tutkimukseni lähestymistapa on fenomenologis-hermeneuttinen ja aineistonkeruumenetelmä käytin puolistrukturoituja teemahaastatteluja. Haastattelin yhteensä 8 varhaiskasvatuksen erityisopettajaa ja varhaiskasvatuksen opettajaa syksyllä 2019. Analysoin tutkimukseni aineiston sisällönanalyysiä käyttäen. Varhaiskasvatuksen opettajien ja erityisopettajien kokemuksissa jaetun johtajuuden toimintamallista korostui työnkuvien ja vastuiden selkeä määrittely. Lisäksi he korostivat yhteistyön merkitystä ja lasten yksilöllisen tuen vahvistamista. Päiväkodissa tarjottava vahva yleinen tuki ja riittävistä resursseista huolehtiminen olivat tärkeitä teemoja jaetun johtajuuden ja lasten tuen järjestämisen kokemuksissa. Lisäksi opettajat toivat esiin yhteistyön tärkeän merkityksen sekä inklusiivisen varhaiskasvatuksen toteutumisen tuen järjestämisessä. Tutkimukseni johtopäätöksinä voidaan todeta jaetun johtajuuden toimintamallin vahvistavan yleisen tuen osaamista ja toteuttamista, kehittävän pedagogiikkaa yhteisillä toimintatavoilla sekä vahvistavan ja nopeuttavan yksilöllisen tuen antamista inklusiivisessä varhaiskasvatuksen toimintaympäristössäfi
dc.format.extent55
dc.language.isofi
dc.subject.othervarhaiskasvatuksen johtajuus
dc.subject.otherjaettu johtaminen
dc.titleJaetun johtajuuden merkitys lasten kehityksen ja oppimisen tuelle
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202005223386
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineErityispedagogiikkafi
dc.contributor.oppiaineSpecial Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi101
dc.subject.ysokolmiportainen tuki
dc.subject.ysojohtajuus
dc.subject.ysovarhaiskasvatus
dc.subject.ysopedagoginen johtaminen
dc.subject.ysoinkluusio


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record