Show simple item record

dc.contributor.advisorLämsä, Tiina
dc.contributor.authorKoskela, Sonja
dc.contributor.authorLehto, Lumi
dc.date.accessioned2020-05-22T07:26:22Z
dc.date.available2020-05-22T07:26:22Z
dc.date.issued1971
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/69122
dc.description.abstractTässä tutkimuksessa tutkimme suomalaisten esiopetuksen opettajien sekä -oppilaiden kokemuksia varhaiskasvatuspäivän aikaisiin siirtymiin liittyen, sekä esiopetuksen opettajien hyödyntämiä pedagogisia ratkaisuja ja apukeinoja siirtymien helpottamiseksi. Hyödynsimme tutkimuksessamme Jyväskylän yliopiston perhetutkimuskeskuksen keräämää DALFA-tutkimusprojektin (Daily life in transitions, children in multiple family forms) aineistoa (2015¬-2019). Aineisto muodostuu laadullisista esiopetuksen opettajien teemahaastatteluista ja määrällisestä esiope-tuksen oppilailta mobiilipäiväkirjan avulla kerätystä aineistosta, joista poimimme opettajien ja oppilaiden kokemuksia sekä opettajien hyödyntämiä apukeinoja siirtymiin liittyen. Käytämme aineiston analyysitapana aineistolähtöistä sisällönanalyysia. Tutkimustuloksistamme nousi esille, että esiopetuksen opettajat kokevat siirtymien sujuvan pääsääntöisesti hyvin, mutta joidenkin lasten kohdalla siirtymät tuottavat haasteita. Haasteita aiheuttaviksi tekijöiksi mainittiin omaa tahtoa vastaan toimiminen, vallankäyttö, toiminnanohjaus sekä muuttuva lapsuus. Siirtymiä helpottaakseen opettajien hyödyntämät apukeinot perustuivat ennustettavuuden, selkeyden ja positiivisten kokemusten lisäämiseen. Myös lapset olivat pääsääntöisesti tyytyväisiä ja iloisia varhaiskasvatuspäivän aikana, mutta noin 20 prosenttia lapsista koki erinäisiä haasteita ja ikävän tuntemuksia erilaisissa toiminnoissa ja siirtymissä päivän aikana. Tuloksista nousi esille, että sekä esiopetuksen opettajilta että -oppilailta kerätyn aineiston mukaan siirtymien haasteet kohdentuvat tiettyjen lasten kohdalle. Opettajien kokemille haasteille yhteisenä tekijänä toimi sosioemo-tionaaliset taidot.fi
dc.format.extent49
dc.language.isofi
dc.subject.othersiirtymä
dc.subject.otherapukeino
dc.titleEsiopetuksen opettajien ja lasten kokemuksia varhaiskasvatuspäivän aikaisten siirtymien sujumisesta
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202005223375
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.type.ontasotKandidaatintyöfi
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineVarhaiskasvatusfi
dc.contributor.oppiaineEarly Childhood Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi104
dc.subject.ysokokemukset
dc.subject.ysoesiopetus
dc.subject.ysovarhaiskasvatus
dc.subject.ysoesikoulu
dc.subject.ysosiirtymävaihe
dc.subject.ysoesikoululaiset


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record