Show simple item record

dc.contributor.advisorMetsäpelto, Riitta-Leena
dc.contributor.authorPatinen, Tuuli
dc.contributor.authorKinnunen, Mirva
dc.date.accessioned2020-05-20T05:30:39Z
dc.date.available2020-05-20T05:30:39Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/69092
dc.description.abstractTutkimuksessa tutkittiin lasten yliaktiivisuus- ja käytösoireiden muutosta, päällekkäistymistä ja sukupuolieroja 1., 3. ja 6. luokalla. Tutkimuksen aineisto kerättiin osana Alkuportaat-seurantatutkimusta vuosina 2008, 2010 ja 2013. Tutkimukseen osallistui 564 lasta (316 poikaa, 248 tyttöä). Yliaktiivisuus- ja käytösoireita kartoitettiin opettajien täyttämillä Vahvuudet ja vaikeudet –kyselylomakkeilla (The Strengths and Difficulties Questionnaire). Yliaktiivisuusoireiden muutosta ja sukupuolen yhteyttä tutkittiin toistomittausten varianssianalyysilla. Käytösoireiden muutosta ja sukupuolen yhteyttä selvitettiin Wilcoxonin ja Mann-Whitneyn testeillä. Yliaktiivisuus- ja käytösoireiden päällekkäistymistä sekä ajan ja sukupuolen yhdysvaikutusta analysoitiin Pearsonin korrelaatiokertoimella sekä Khiin neliö –testillä ja ristiintaulukoinnilla. Tutkimus osoitti, että yliaktiivisuusoireet olivat käytösoireita yleisempiä alakoulun aikana. Sekä yliaktiivisuus- että käytösoireet olivat pääsääntöisesti yleisempiä pojilla kuin tytöillä. Yliaktiivisuus- ja käytösoireet olivat pysyviä ensimmäiseltä kolmannelle luokalle, mutta vähenivät kolmannelta kuudennelle luokalle. Muutokset yliaktiivisuus- ja käytösoireissa ensimmäiseltä kolmannelle ja kolmannelta kuudennelle luokalle olivat samanlaisia tytöillä ja pojilla. Yliaktiivisuus- ja käytösoireet päällekkäistyivät noin 6 %:lla lapsista, ja päällekkäistyminen oli yleisempää pojilla. Tämän pitkittäistutkimuksen avulla saatiin uutta tietoa suomalaislasten yliaktiivisuus- ja käytösoireiden ilmenemisestä, sukupuolieroista ja päällekkäistymisestä alakoulun aikana. Tutkimus lisää luokanopettajien valmiuksia työskennellä yliaktiivisuus- ja käytösoireisten lasten kanssa sekä auttaa koulua hahmottamaan oppilaiden tuen tarvetta.fi
dc.format.extent40
dc.language.isofi
dc.subject.otheryliaktiivisuusoireet
dc.subject.otherkäytösoireet
dc.subject.otherpäällekkäistyminen
dc.titleYliaktiivisuus- ja käytösoireiden muutos, päällekkäistyminen ja sukupuolierot alakoulun aikana
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202005203346
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysosukupuolierot
dc.subject.ysohyperaktiivisuus
dc.subject.ysosukupuoli
dc.subject.ysokäyttäytymishäiriöt
dc.subject.ysoalakoulu


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record