Show simple item record

dc.contributor.advisorTuomi, Kirsi
dc.contributor.authorPänkäläinen, Miiru
dc.date.accessioned2020-04-20T05:54:17Z
dc.date.available2020-04-20T05:54:17Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/68601
dc.description.abstractTämä kandidaatintutkielma on kirjallisuuskatsaus, jossa tarkastellaan aiemman tutkimustiedon pohjalta musiikin kuuntelun antamaa hyötyä ja toisaalta myös haittaa nuoruusikäisille. Tutkielmassa selvitetään teoriaohjaavan sisällönanalyysin keinoin nuorten musiikin kuuntelun vaikutusten mahdollisia yhteyksiä D.W. Winnicottin kehittämän transitionaaliobjektiteorian kanssa. Tutkielman aineistona on kuusi tutkimusta, joissa käsitellään nuorten musiikinkuuntelukokemuksia ja niiden vaikutuksia tunteiden ja mielialan säätelyyn, hankalien tunteiden kanssa selviytymiseen, musiikin aiheuttamiin tunnereaktioihin, nuorten päivittäiseen musiikin käyttöön sekä musiikin yhteyttä nuorten hyvinvointiin. Aineistosta haettiin transitionaaliobjektiteorian ohjaamana seuraavia ominaisuuksia: transitionaaliobjektia tarvitaan nukkumaan mennessä sekä yksinäisyyden ja masentuneisuuden ("depressed mood") uhatessa sekä sen pitää kestää rakastamista ja vihaamista. Nämä ominaisuudet määrittelivät myös aineiston analysointia. Tutkielmassa jaoteltiin aineistosta löytyneitä nuorten kuunteleman musiikin vaikutuksia kuuteen alaryhmään: vireystilan säätely, tunteiden käsittely, hyvinvointi, empatia, oma tila ja negatiiviset ajatukset. Alaryhmät jaoteltiin yläkategorioihin, joita tässä tutkielmassa olivat Winnicottin määrittelemät transitionaaliobjektin ominaisuudet. Aineiston perusteella nuorten musiikinkuuntelukokemuksilla ja transitionaaliobjektilla voidaan nähdä yhtäläisyyksiä. Tutkimusten mukaan nuoruusiässä kuunneltu musiikki antoi nuorille keinoja tunteiden säätelyyn ja käsittelyyn sekä helpotti nukahtamista. Musiikin on tutkimusten mukaan myös todettu olevan nuoren kumppanina yksinäisyyden ja alavireisyyden hetkellä. Joidenkin tutkimusten mukaan psyykkisesti oireilevilla nuorilla musiikin kuuntelu saattoi kuitenkin aiheuttaa myös päinvastaisia vaikutuksia: musiikki saattoi saada nuoren kokemaan kielteisiä tunteita ja musiikki jopa hankaloitti heidän oloaan. Tutkimusten mukaan musiikin kuuntelu antoi nuorille kuitenkin huomattavasti enemmän myönteisiä kuin kielteisiä kokemuksia.fi
dc.format.extent30
dc.language.isofi
dc.subject.othertransitionaaliobjektiteoria
dc.subject.othermusiikin kuuntelu
dc.subject.othernuoruusiän kehitysvaihe
dc.titleMusiikki transitionaaliobjektina : musiikin antama turva nuoruusiässä
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202004202817
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.type.ontasotKandidaatintyöfi
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosMusiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Music, Art and Culture Studiesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineMusiikkiterapia (maisteriohjelma)fi
dc.contributor.oppiaineMaster's Degree Programme in Music Therapyen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi3053
dc.subject.ysonuoruus
dc.subject.ysomusiikki
dc.subject.ysomusiikkiterapia
dc.subject.ysotunteet
dc.subject.ysonuoret
dc.subject.ysokuunteleminen
dc.subject.ysopsyykkiset vaikutukset
dc.subject.ysomielenterveys
dc.subject.ysohenkinen hyvinvointi


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record