Show simple item record

dc.contributor.advisorHakala, Juha
dc.contributor.authorHarju, Henna
dc.contributor.authorKellokoski, Linda
dc.date.accessioned2020-04-17T06:00:07Z
dc.date.available2020-04-17T06:00:07Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/68577
dc.description.abstractTämän pro gradu -tutkielman tarkoituksena oli selvittää luokanopettajien käsityksiä psyykkisen oireilun esiintymisestä alakouluikäisellä oppilaalla. Lisäksi selvitimme luokanopettajien käsityksiä psyykkisesti oireilevan oppilaan tukemisesta. Tutkimuksen lähestymistapa on fenomenografinen. Laadullinen aineisto kerättiin avoimilla haastatteluilla alkuvuodesta 2020. Haastateltavana oli kuusi luokanopettajaa Keski- ja Etelä-Pohjanmaan alueelta. Aineiston analyysipolku on edennyt fenomenografisen analyysin mukaisesti viiden vaiheen kautta. Analyysin myötä muodostui viisi kuvauskategoriaa. Psyykkisen oireilun esiintymistä kuvaa ulospäin suuntautuvan oireilun sekä sisäänpäin suuntautuvan oireilun kuvauskategoriat. Oireilu nähtiin hyvin moninaisena, mutta toisaalta helposti tunnistettavana. Huolen herääminen, opettajan pedagogiset ratkaisut ja asiantuntijat tukemisessa selittävät psyykkisen oireilun tukemista. Tutkimuksen perusteella voidaan päätellä, että edistävinä tekijöinä psyykkisen oireilun tukemisessa nähtiin olevan varhainen puuttuminen, asiantuntijoiden ja kodin tuki sekä erilaiset tukitoimet. Onnistuakseen psyykkisesti oireilevan oppilaan tukemisessa vaaditaan oppilaan kanssa toimijoilta samaa, lapsen edun mukaista tavoitetta. Tukemisen näkökulmasta tarkasteltuna korostui vahva oppilaantuntemus sekä huolen eteenpäin vieminen. Tutkittavat kuitenkin kaipasivat enemmän valmiuksia itseltään psyykkisesti oireilevan oppilaan tukemiseen.fi
dc.format.extent84
dc.language.isofi
dc.subject.otherpsyykkinen oireilu
dc.subject.otheroppilaan tukeminen
dc.subject.otherpedagogiset ratkaisut
dc.titleLuokanopettajien käsityksiä psyykkisen oireilun esiintymisestä ja tukemisesta alakoulussa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202004172800
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosKokkolan yliopistokeskus Chydeniusfi
dc.contributor.laitosKokkolan yliopistokeskus Chydeniusen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysoalakoulu
dc.subject.ysomoniammatillisuus
dc.subject.ysomielenterveyshäiriöt
dc.subject.ysomielenterveysongelmat
dc.subject.ysooppilaat
dc.subject.ysokäyttäytymishäiriöt
dc.subject.ysomielenterveys
dc.subject.ysotunne-elämän häiriöt
dc.subject.ysoluokanopettajat


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record