Show simple item record

dc.contributor.advisorLerkkanen, Marja-Kristiina
dc.contributor.advisorPakarinen, Eija
dc.contributor.authorJokela, Mervi
dc.date.accessioned2020-04-02T11:21:13Z
dc.date.available2020-04-02T11:21:13Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/68444
dc.description.abstractTutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, miten luokanopettajan ja 1. luokan oppilaiden välinen tunnetuki ilmeni oppitunneilla. Lisäksi tutkimuksessa tarkasteltiin opettajien fysiologista stressitasoa ja sen yhteyttä luokassa ilmenevään tunnetukeen. Tutkimus toteutettiin laadullisena tapaustutkimuksena ja se oli osa Jyväskylän yliopiston Stressi ja vuorovaikutus luokassa -tutkimusta (TESSI). Tutkimusaineisto koostui kuuden luokanopettajan kolmesta vide-oidusta oppitunnista (yhteensä 18 oppituntia), jotka analysoitiin teoriaohjaa-van sisällönanalyysin avulla kuvaamalla vuorovaikutuksen laatua CLASS-menetelmän pohjalta tunnetuen kuvausten mukaisesti. Lisäksi aineistona olivat opettajien sylkinäytteet, jotka kerättiin työpäivän aikana. Sylkinäytteistä analysoitiin kortisolihormonipitoisuuksia, joita käytettiin tutkimuksessa fysiologisen stressin indikaattorina. Tulokset osoittivat, että kahden opettajan tunnetuki pääsääntöisesti vastasi CLASS-kriteereitä korkean tunnetuen osalta, kolmen opettajan tunnetuki vastasi keskitasoista tunnetukea ja puolestaan yhden opettajan tunnetuki vastasi keskitasoa hieman matalampaa tunnetukea CLASS-kriteereiden osalta. Opettajien fysiologinen stressitaso vaihteli siten, että kahdella opettajalla sylkinäytteistä mitatut kortisolihormonipitoisuudet olivat korkeat, kahdella opettajalla matalat ja kahdella opettajalla ne olivat keskitasoa verrattuna koko hankkeen laajempaan tutkimusaineistoon. Tulosten perusteella voidaan havaita, että opettajan antama tunnetuki vaihteli suhteessa opettajan fysiologiseen stressitasoon. Fysiologisen stressitason ja tunnetuen välillä ei kuitenkaan tässä tapaustutkimuksessa ollut löydettävissä selkeää yhteyttä. Lisää tutkimusta tarvitaan esimerkiksi tunnetuen yhteydestä opettajan fysiologiseen stressitasoon yhdessä itsearvioidun stressin kanssa.fi
dc.format.extent72
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.subject.othertunnetuki
dc.subject.otherfysiologinen stressitaso
dc.subject.otherkortisolipitoisuus
dc.titleTunnetuen yhteys luokanopettajan fysiologiseen stressiin
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202004022657
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysostressi
dc.subject.ysoopettajat
dc.subject.ysovuorovaikutus
dc.subject.ysoluokanopettajat
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record