Show simple item record

dc.contributor.advisorKallio, Eeva
dc.contributor.advisorTynjälä, Päivi
dc.contributor.authorPaananen, Elina
dc.date.accessioned2020-04-01T06:29:27Z
dc.date.available2020-04-01T06:29:27Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/68411
dc.description.abstractTutkimuksessa tarkasteltiin pääsääntöisesti persoonallisen viisauden näkökulmasta yliopisto opiskelijoiden kuvauksia tilanteista, joissa he olivat kokeneet tehneensä viisaan ratkaisun tai toimineensa viisaasti ja miksi. Samoin tarkasteltiin viisautta vaatineen r atkaisun ja sen perustelun ja muodon sekä sukupuolen, tiedekunnan, opiskeluvuoden ja iän yhteyksiä toisiinsa. Tutkimusaineisto sisälsi 220 opiskelijan viisauteen liittyvien avointen kysymysten vastaukset opiskelu ja oppiminen Jyväskylän yliopistossa 2017 opiskelijakyselystä. Laadullinen aineiston analysointi toteutettiin temaattisella analyysillä ja aineistoa analysoitiin myös mää rällisesti. Tilanteiden viidestä identifioidusta yläteemasta kolmasosa liittyi elämänpolun kehit tämiseen ja määrittämiseen sekä selviämisstrategioihin opiskelussa ja elämässä . Muiden auttamiseen ja huomioimiseen sekä negatiivisiin tapahtumiin liittyviä tilanteita oli vähemmän. N oin 60 % oli perustavanlaatuisia opiskeluun liittyviä ja 80 % oman elämän yksittäisiä viisau teen liittyneitä tilanteita. Viisauden p erusteluksi mainittiin lähes yhtä usein toiminnan seuraus ja prosessi. Muodon neljästä yläteemasta puolet liittyi itsemääräämiseen ja vakuuttamiseen, kolmasosa tietoon ja joustavuuteen sekä noin kymmenesosa empatiaa n ja tukeen. Kaikkiin kolmeen pääteemaan sisältyi yläteema, jossa ei joko konkreettista tilannetta, perusteluita tai muotoa löytynyt. Joitakin määrällisiä eroja oli tilanteiden perusteluissa sekä yläteemojen suhteen vastaajien iän, sukupuolen, tiedekunnan ja opiskeluvuoden mukaan.fi
dc.format.extent171
dc.language.isofi
dc.subject.otherautobiografinen viisaus
dc.subject.otherpersoonallinen viisaus
dc.subject.otheryliopisto-opiskelija
dc.subject.otherviisauskäsitys
dc.title”Aloitin opinnot. Sain uusia ajatuksia ja paransin uramahdollisuuksiani” : yliopisto-opiskelijoiden kuvauksia viisaista ratkaisuistaan
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202004012622
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineKasvatustiedefi
dc.contributor.oppiaineEducationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi102
dc.subject.ysoviisaus
dc.subject.ysoopiskelijat


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record