Show simple item record

dc.contributor.authorBrauer, Sanna
dc.contributor.authorPajarre, Eila
dc.contributor.authorNikander, Leena
dc.contributor.authorHäkkinen, Reija
dc.contributor.authorKettunen, Jaana
dc.date.accessioned2020-03-30T10:01:43Z
dc.date.available2020-03-30T10:01:43Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.citationBrauer, S., Pajarre, E., Nikander, L., Häkkinen, R., & Kettunen, J. (2020). Kehittämishankkeet korkeakoulutuksen työelämärelevanssin edistäjänä. <i>Ammattikasvatuksen aikakauskirja</i>, <i>22</i>(1), 8-25. <a href="https://journal.fi/akakk/article/view/91030" target="_blank">https://journal.fi/akakk/article/view/91030</a>
dc.identifier.otherCONVID_35113543
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/68364
dc.description.abstractMuuttuvan työelämän tarpeet ohjaavat entistä painokkaammin kehittämään yhteistyötä korkeakoulutuksen ja työelämän välillä sekä vahvistamaan jatkuvan oppimisen kulttuuria. Yksilötasolla paremmat yleiset työelämätaidot avaavat uusia työllistymismahdollisuuksia ja tukevat opiskelijaa opitun soveltamisessa. Yhteiskunnan tasolla korkeakoulujen työelämäyhteyksien kehitystyöllä varmistetaan työvoiman saatavuutta ja nopeutetaan työllistymistä. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan käynnissä olevia ja jo päättyneitä korkeakoulutuksen ja työelämän väliseen yhteistyöhön liittyviä kehittämishankkeita (n=12), niissä tunnistettavia erilaisia työelämäyhteyksien kehittämiseen liittyviä malleja sekä työelämäyhteyksissä tapahtuneita muutoksia 10 viime vuoden aikana. Tutkimusaineisto kerättiin tammi-huhtikuussa 2019 sähköpostikyselyllä sekä puhelin- ja kasvokkaishaastatteluilla. Tutkimusaineistoa täydensivät kehittämishankkeiden hankesuunnitelmat, loppuraportit sekä hankkeiden www-sivut. Aineiston teorialähtöisessä sisällönanalyysissa sovellettiin korkeakoulujen työelämäyhteyksien kehittämismallia (spesialisti-, integratiivinen ja verkostoituneen kulttuurin malli). Työelämäläheisille kehittämishankkeille identifioitavista malleista on löydettävissä eroja alkutilanteessa, mutta yhteinen tavoite on kehittää korkeakoulutusta kohti verkostoituneen kulttuurin mallia sekä yliopistoissa että ammattikorkeakouluissa. Johtopäätöksenä esitämme, että työelämäyhteyksien kehittämismallien avulla voidaan kuvata korkeakoulutuksen työelämärelevanssin kehittymistä tutkittuna ajanjaksona. Systemaattista kehittämistyötä tarvitaan hankkeiden tulosten jalkauttamiseksi ja toimintojen vakiinnuttamiseksi.fi
dc.description.abstractIncremental changes in contemporary society increasingly steer collaboration between higher education and working life, simultaneously fostering a culture of continuous learning. Improved working life skills support students in applying theoretical knowledge in practice and help in opening new avenues for future employment. At the societal level, developing connections between higher education and working life improves the availability of relevant workforce and speeds up students’ path to employment, which means more potential employees. In this study, we examine ongoing and finished development projects in Finland (n=12) related to the development of collaboration between higher education and working life, e.g. identifying models or changes in collaboration over the past 10 years. We gathered data from project participants during January–April 2019 through an email survey and through face-to-face or phone interviews. We supplemented the data with project plans, project-end reports and other information gathered from projects’ internet sites. We applied the development model of higher education and working life (specialist, integrative and networked model) in our theory-based content analysis of the data. We found that the greatest differences appear between the identifiable models at the beginning of the projects; however, a clear common goal was to develop higher education toward a networked culture both in universities and universities of applied sciences. As a result, we suggest that the development model of higher education and working life successfully describes the development of working-life relevance during the time period defined in this study. However, systematic developmental work is still required in order to transfer the project results into practice and make them a part of everyday life in higher education institutions.en
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languagefin
dc.language.isofin
dc.publisherOpetus-, kasvatus- ja koulutusalojen säätiö, OKKA-säätiö
dc.relation.ispartofseriesAmmattikasvatuksen aikakauskirja
dc.relation.urihttps://journal.fi/akakk/article/view/91030
dc.rightsIn Copyright
dc.subject.othertyöelämäpedagogiikka
dc.subject.otherkorkeakoulutus
dc.subject.otherkehittämishankkeet
dc.subject.othertyöelämärelevanssi
dc.subject.othertyöelämätaidot
dc.subject.otherwork-integrated pedagogy
dc.subject.otherhigher education
dc.subject.otherdevelopment projects
dc.subject.otherworking-life relevance
dc.subject.otherworking life skills
dc.titleKehittämishankkeet korkeakoulutuksen työelämärelevanssin edistäjänä
dc.typearticle
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202003302577
dc.contributor.laitosYliopistopalvelutfi
dc.contributor.laitosKoulutuksen tutkimuslaitosfi
dc.contributor.laitosUniversity Servicesen
dc.contributor.laitosFinnish Institute for Educational Researchen
dc.contributor.oppiaineKoulutuksen tutkimuslaitosfi
dc.contributor.oppiaineFinnish Institute for Educational Researchen
dc.type.urihttp://purl.org/eprint/type/JournalArticle
dc.description.reviewstatuspeerReviewed
dc.format.pagerange8-25
dc.relation.issn1456-7989
dc.relation.numberinseries1
dc.relation.volume22
dc.type.versionacceptedVersion
dc.rights.copyright© 2020 OKKA-säätiö
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.relation.grantnumberOKM/280/523/2017
dc.subject.ysokehittäminen
dc.subject.ysoprojektit
dc.subject.ysokorkea-asteen koulutus
dc.subject.ysoprojektityö
dc.subject.ysotyöelämälähtöisyys
dc.format.contentfulltext
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p4230
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p3006
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p3390
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p14260
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p22228
dc.rights.urlhttp://rightsstatements.org/page/InC/1.0/?language=en
dc.relation.funderOpetus- ja kulttuuriministeriöfi
dc.relation.funderMinistry of Education and Cultureen
jyx.fundingprogramMuutfi
jyx.fundingprogramOthersen
jyx.fundinginformationTämä artikkeli on osa Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) rahoittamaa korkeakoulutuksen toimintakulttuuria uudistavaa Työelämäpedagogiikka korkeakoulutuksessa -hanketta (TYÖPEDA).


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

In Copyright
Except where otherwise noted, this item's license is described as In Copyright