Recent Submissions

 • Ilmapiirillä on väliä oppimisessa 

  Virtanen, Anne; Mäkinen, Tommi; Lauritsalo, Kirsti; Klemola, Ulla; Tynjälä, Päivi (Jyväskylän yliopisto, 2019)
  Oppijan turvallisen olon on sanottu olevan kaiken oppimisen edellytys. Tämän vahvistavat myös viimeaikaiset tutkimukset: ilmapiiri vaikuttaa oppimiseen jopa oppijan kykyjä merkittävämmin. Oppimisympäristön ilmapiiriin onkin ...
 • Ilmastonmuutos? : ei kiitos, en tarvitse 

  Niskanen, Heli (Historian ja etnologian laitos, Jyväskylän yliopisto, 2018)
 • Digitaalisten oppimisympäristöjen saavutettavuus koskee kaikkia 

  Ladonlahti, Tarja; Laamanen, Merja; Uotinen, Sanna (Jyväskylän yliopisto, 2018)
  Digitalisaatio koskee läheisesti koulutusorganisaatioita, opiskelua ja oppimista. Se tarjoaa monenlaisia uusia mahdollisuuksia koulutuksen organisoinnille ja opiskelulle. Samalla se tuo myös velvoitteita ja haasteita ...
 • "Läpi tiiviistä seulasta" 

  Mäki, Heli (Historian ja etnologian laitos, Jyväskylän yliopisto, 2018)
 • Kielen merkitys korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien ohjaamisessa 

  Stenberg, Heidi; Autero, Marianne; Häkkinen, Marita (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2017)
  Tilastokeskuksen väestörakennetilaston mukaan Suomessa asui vuoden 2016 lopussa 353 993 äidinkieleltään vieraskielistä henkilöä. Äidinkielenään kotimaisia kieliä puhuvien määrä laski jo kolmantena vuotena peräkkäin ...

View more