Uusimmat aineistot

 • Digitaalisten oppimisympäristöjen saavutettavuus koskee kaikkia 

  Ladonlahti, Tarja; Laamanen, Merja; Uotinen, Sanna (Jyväskylän yliopisto, 2018)
  Digitalisaatio koskee läheisesti koulutusorganisaatioita, opiskelua ja oppimista. Se tarjoaa monenlaisia uusia mahdollisuuksia koulutuksen organisoinnille ja opiskelulle. Samalla se tuo myös velvoitteita ja haasteita ...
 • "Läpi tiiviistä seulasta" 

  Mäki, Heli (Historian ja etnologian laitos, Jyväskylän yliopisto, 2018)
 • Kielen merkitys korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien ohjaamisessa 

  Stenberg, Heidi; Autero, Marianne; Häkkinen, Marita (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2017)
  Tilastokeskuksen väestörakennetilaston mukaan Suomessa asui vuoden 2016 lopussa 353 993 äidinkieleltään vieraskielistä henkilöä. Äidinkielenään kotimaisia kieliä puhuvien määrä laski jo kolmantena vuotena peräkkäin ...
 • The Association of Ambient Temperature and Violent Crime 

  Tiihonen, Jari; Halonen, Pirjo; Tiihonen, Laura; Kautiainen, Hannu; Storvik, Markus; Callaway, James (Nature Publishing Group, 2017)
  It is controversial if global warming will result into increased crime and conflict rate, and no causal neurobiological mechanisms have been proposed for the putative association between ambient temperature and aggressive ...
 • Opiskelijoiden hyvinvointia edistävän verkkosivuston luominen opiskelijajohtoisella projektilla 

  Luomaranta, Elisa; Böös, Tiina; Anttonen, Tapio; Laitinen, Hanna; Mörä-Leino, Anneli; Kasila, Kirsti (Yliopistopedagogiikan asiantuntija- ja yhteistyöverkosto Peda-forum, 2017)
  Opiskelijoiden hyvinvointiin ja opiskelukykyyn vaikuttavat useat tekijät, joista moniin opiskelijalla on avaimet omissa käsissään. Opiskeluelämää aloittaessaan nuori aikuinen alkaa itse vastata omista ravitsemus-, liikunta- ...

Näytä lisää