Recent Submissions

 • Ohjaamot eurooppalaisessa elinikäisen ohjauksen kontekstissa 

  Vuorinen, Raimo; Kettunen, Jaana (Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura & Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus/Kohtaamo-hanke (ESR), 2020)
  Puheenvuoro tarkastelee Ohjaamojen kehittämistä eurooppalaisten elinikäisen ohjauksen periaatteiden, suuntaviivojen sekä EU:n koulutus-, työvoima- ja nuorisotakuun tavoitteiden näkökulmasta. Tarkasteltavina teemoina ovat ...
 • Konstruktivismista realismiin? "Radikaalin konstruktivistin" mietteitä Tapio Puolimatkan kirjan äärellä 

  Tynjälä, Päivi (2003)
  ”Näen oppimisen niin monitahoisena, monimutkaisena ja kontekstisidonnaisena ilmiönä, että sen ymmärtämiseen ei mikään teoria, koulukunta tai oppimisnäkemys yksinään riitä, vaan siihen tarvitaan useita näkökulmia”, kirjoittaa ...
 • Ambivalent English : What We Talk About When We Think We Talk About Language 

  Saarinen, Taina; Ennser-Kananen, Johanna (Göteborg University, 2020)
  The ambivalence of English manifests itself in the discourses that surround it. English may be a resource and consume resources; it empowers and oppresses. The dichotomous discussion around the usefulness or dangers of ...
 • Tutkimus ammatti-identiteetin tukijana ja oppimisyhteisöjen rakentajana 

  Eteläpelto, Anneli (Kansanvalistusseura, 2005)
  Jos työstä viedään lyhytnäköisen tehostamisen seurauksena oppimisen kannalta tärkeimmät ainekset eli mahdollisuus arvioida omaa työtä ja mahdollisuus sosiaaliseen vuorovaikutukseen, on vaarana, että osaamisketjut sekä niitä ...
 • Projekteilla parempaa laatua yliopistoihin? 

  Huusko, Mira; Ursin, Jani (Kansanvalistusseura, 2005)
  Markkinatalousvetoisen kulttuurin soveltaminen yliopistoihin ei ole ongelmatonta. Erilaiset laadun kohottamisen nimissä tehtävät kehittämishankkeet ilmentävät markkinataloustumista keskusjohtoisina ja nopeatempoisina. ...

View more