Show simple item record

dc.contributor.advisorPuukari, Sauli
dc.contributor.authorNiemeläinen, Tarja
dc.date.accessioned2020-03-23T08:56:47Z
dc.date.available2020-03-23T08:56:47Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/68275
dc.description.abstractTutkimuksessa tarkasteltiin vaativan erityisen tuen oppilaiden oppilaanohjausta ja toimintakyvyn merkitystä ohjaukselle perusopetuksen ja toisen asteen nivelvaiheessa. Tutkimuksella tuettiin Vetovoimala -hankkeen (2018-2020) tavoitetta kehittää ammatillisen koulutuksen hakuvaiheen palveluja. Tutkimustiedosta hyötyvät vaativaa erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden ohjauksessa ja kuntoutuksessa työskentelevät henkilöt sekä muut hakuvaiheen toimijat. Fenomenologishermeneuttinen tutkimus toteutettiin haastattelemalla kahdeksaa oppilaanohjaajaa ja seitsemää 8. ja 9. luokan vaativaa erityistä tukea tarvitsevaa oppilasta. Temaattinen analyysi tuotti koodauksen jälkeen tulokseksi kaksi vaativan erityisen tuen oppilaanohjausta ja kaksi toimintakyvyn merkitystä oppilaanohjaukselle kuvaavaa teemakarttaa. Tulokset osoittivat oppilaanohjauksen olleen pragmaattista, itsetuntemusta ja realismia painottavaa, yksilöllistä ohjaustyötä. Oppilaat kävivät identiteettineuvotteluja ja harjoittivat itseohjautuvuutta itsenäisen suoriutumisen ja avun hyväksymisen välisiä etäisyyksiä mittaamalla. Oppilaanohjaajat kokivat tärkeänä esittää ammatillisen näkemyksensä jatkosuunnitelmista, mutta kohtasivat tulkinnallisia haasteita toimintakykyarvio.fi- kyselyn käytössä. Johtopäätös on, että tulevaisuuden suunnanotoissa oppilaat tarvitsevat ohjausta vahvuuksiensa tunnistamiseen. Toimintakyvyn varhainen tunnistaminen auttaa suuntaamaan tavoitteellisemmin koulutusuralle. Lisätutkimusta tarvitaan tyttöjen tukitarpeista ja toimintakykyarvio.fi- palvelun käyttökokemuksista ohjauksen tukena.fi
dc.format.extent127
dc.language.isofi
dc.subject.othervaativa erityinen tuki
dc.subject.otherfenomenologishermeneuttinen
dc.subject.othertemaattinen analyysi
dc.title”He nyt tarttee enemmän tukea, muttei se tarkoita, etteikö vois omassa elämässä suoriutua” : toimintakyvyn merkitys vaativan erityisen tuen oppilaan nivelvaiheen ohjaukselle
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202003232503
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineOhjausalan maisteriohjelmafi
dc.contributor.oppiaineMaster’s Degree Programme in Guidance and Counsellingen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi1031
dc.subject.ysosiirtymävaihe
dc.subject.ysoohjaus (neuvonta ja opastus)
dc.subject.ysotoimintakyky
dc.subject.ysoerityinen tuki
dc.subject.ysooppilaanohjaus
dc.subject.ysovammaiset
dc.subject.ysohaastattelututkimus


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record