Show simple item record

dc.contributor.advisorAro, Mikko
dc.contributor.authorNiska, Anna
dc.date.accessioned2020-03-18T11:26:31Z
dc.date.available2020-03-18T11:26:31Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/68225
dc.description.abstractTämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, miten lapsen perhetausta ja kodin varhainen numeerinen oppimisympäristö ovat yhteydessä lapsen varhaiseen laskusujuvuuteen ja sen kehitykseen ensimmäiseltä luokalta kolmannelle luokalle. Perhetaustaa tarkasteltiin vanhempien kokemien matematiikan oppimisen haasteiden ja vanhempien yhteenlasketun koulutustason kautta. Kodin varhaista numeerista oppimisympäristöä käsiteltiin ennen kouluikää kotona toteutetun numeerisen harjoittelun yleisyytenä. Tutkimuksen aineistona käytettiin Jyväskylän yliopiston luku- ja laskusujuvuuden kehitystä tutkivan Flare-hankkeen aineistoa, joka on kerätty vuonna 2016. Tutkittavien joukko koostui 200 keskisuomalaisesta peruskoululaisesta, joiden laskusujuvuuden kehitystä tarkasteltiin ensimmäisen luokan keväästä kolmannen luokan kevääseen. Tutkimusmenetelmänä käytettiin hierarkkista lineaarista regressioanalyysia. Tutkimuksen tulokset osoittivat, että ensimmäisen luokan laskusujuvuus selitti suureksi osaksi kolmannen luokan laskusujuvuutta. Siten lasten asemoitumisen laskusujuvuuden jakaumaan voidaan todeta olevan melko pysyvää peruskoulun alussa. Tutkitut perheeseen ja kodin varhaiseen numeeriseen harjoitteluun liittyvät tekijät eivät juurikaan vaikuttaneet laskusujuvuuden kehitykseen, mikä on osittain ristiriidassa suhteessa aiempaan tutkimustietoon. Vanhempien kokemat matematiikan oppimisen vaikeudet selittivät kuitenkin pienen osuuden ensimmäisen luokan laskusujuvuuden lähtötasosta. Vanhempien yhteenlaskettu koulutustaso puolestaan selitti pienen osuuden vähennyslaskusujuvuuden kehityksestä ensimmäiseltä luokalta kolmannelle luokalle.fi
dc.format.extent44
dc.language.isofi
dc.subject.otheraritmeettiset perustaidot
dc.subject.otherlaskusujuvuus
dc.subject.otherkodin numeerinen oppimisympäristö
dc.subject.otherfamiliaaliset oppimisvaikeusriskit
dc.titlePerhetaustan ja kodin varhaisen numeerisen oppimisympäristön yhteys laskusujuvuuteen 1.–3. luokilla
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202003182449
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineErityispedagogiikkafi
dc.contributor.oppiaineSpecial Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi101
dc.subject.ysomatemaattiset taidot
dc.subject.ysooppimisympäristö
dc.subject.ysokoti


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record