Show simple item record

dc.contributor.advisorHiltunen, Leena
dc.contributor.authorTikkanen, Anne
dc.date.accessioned2020-03-16T06:06:26Z
dc.date.available2020-03-16T06:06:26Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/68156
dc.description.abstractAmmatillisen koulutuksen reformin myötä verkko-opiskelu tulee lisääntymään tulevaisuudessa. Tässä tutkimuksessa kartoitettiin ammatillisten perustutkinnon aloittavien nuorten verkossa oppimisen edellytyksiä, verkko-opiskeluvalmiuksia ja verkko-opiskelussa tarvittavia tukitoimia etnografian keinoin. Tutkimuksen kenttävaihe toteutettiin Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradiassa (ent. Jyväskylän ammattiopisto) lukuvuotena 2016‒2017. Kenttävaiheessa viisi opiskelijaryhmää (otos = 53 opiskelijaa) opiskeli silloisen opetussuunnitelman mukaista Äidinkieli 1 -kurssia lähiopetuksessa, monimuotoisesti ja verkossa. Aineistoa johdettiin kyselyistä, opiskelijoiden haastatteluista, kenttämuistiinpanoista ja kurssiarvioinneista. Aineistosta nousevia tutkimuskysymyksiin liittyviä asioita tutkittiin oppimisen edellytysten ja opiskeluvalmiuksien teoreettisessa viitekehyksessä ja pyrittiin etnografisen tutkimuksen mukaisesti tiheään kuvaukseen verkossa opiskelemisesta. Verkossa oppimisen edellytyksiksi listattiin opiskelijan riittävät ajanhallintataidot, opiskelumotivaatio, minäpystyvyys, opiskelussa tarvittavat IT-taidot ja erilaiset tukimuodot. Opiskelijoiden verkko-opiskeluvalmiuksien todettiin olevan vaihtelevat erinomaisista valmiuksista riittämättömiin valmiuksiin. Valtaosalla otoksesta näyttäisi kuitenkin olevan ainakin jonkinlaiset valmiudet opiskella ainakin osittain verkossa, kunhan riittävistä tukitoimista pidetään huolta. Verkko-opiskelua edesauttaviksi tukitoimiksi listattiin sekä opettaja- että opiskelijalähtöisiä keinoja, mutta on huomioitava myös organisaatiolähtöinen tuki.fi
dc.description.abstractAlong with the reform of Finnish vocational education, the amount of online studying will increase in the future. In this thesis, conditions of online learning, readiness to study online and the measures of support needed in online studying among young first year vo-cational school students, are surveyed by means of ethnography. The field phase was im-plemented in Jyväskylä Educational Consortium Gradia in school year 2016‒2017. Dur-ing the field phase, five groups of students (sample = 53) were studying Finnish language and literature 1 -course either face-to-face, multi-modally or online by the curriculum of that time. The data was deduced from surveys, student interviews, field notes and course evaluations. The issues that rose from the data were examined in the theoretical frame-work of the conditions of learning and study-readiness, and according to ethnographic research, the research aimed to reach “thick description” of online studying. As the condi-tions of online learning were listed sufficient time management skills, study motivation, self-efficacy, information technology skills needed in studying of a learner and different measures of support. The online study readiness of students was found to be ranging from excellent to insufficient readiness. Most of the students however seem to have somewhat sufficient readiness to study at least partially online, as long as the measures of support are adequate. As the measures of support according to online studying were listed both teacher- and student-oriented means, but one must take account of organization-oriented support as well.en
dc.format.extent164
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.subject.othervalmiudet
dc.subject.othertukitoimet
dc.subject.otherminäpystyvyys
dc.subject.othertietotekniikkataidot
dc.titleVerkossa oppimisen edellytykset, opiskelijoiden verkko-opiskeluvalmiudet ja verkko-opiskelun tukeminen : etnografinen tutkimus monimuotoisesta äidinkielen kurssista ammatillisessa perustutkintokoulutuksessa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202003162403
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaInformaatioteknologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Information Technologyen
dc.contributor.laitosInformaatioteknologiafi
dc.contributor.laitosInformation Technologyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineTietotekniikkafi
dc.contributor.oppiaineMathematical Information Technologyen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi602
dc.subject.ysoitsesäätely
dc.subject.ysomotivaatio
dc.subject.ysoajanhallinta
dc.subject.ysomonimuoto-opetus
dc.subject.ysooppiminen
dc.subject.ysoverkko-opetus
dc.subject.ysoverkko-opiskelu
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record