Show simple item record

dc.contributor.advisorRantala, Anja
dc.contributor.authorHaapsalo, Hannele
dc.contributor.authorVaara, Mari
dc.date.accessioned2020-02-13T08:34:22Z
dc.date.available2020-02-13T08:34:22Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/67818
dc.description.abstractTämän pro gradu -tutkielman tarkoituksena oli selvittää aloittelevien varhaiskasvatuksen erityisopettajien (veo) konsultoivaan työhön saamaansa tukea heidän ensimmäisinä työvuosinaan sekä sitä, millaista tuen pitäisi heidän mielestään olla. Tutkimme myös veojen sitoutuneisuutta työhönsä tulevia 3–5 vuotta ajatellen. Työ on osa Rantalan ja Uotisen (2012–2020) laajempaa tutkimushanketta, joka käsittelee varhaisvuosien erityiskasvatusta, veon työtä sekä vanhempien osallisuutta. Tutkimus on laadullinen ja sen aineisto koostui yhden kaupungin yhdeksän aloittelevan veon kirjoitelmista keväällä 2019. Aineisto analysoitiin sisällönanalyysin avulla. Tutkimus osoitti, että veot kokevat vertaistuen ja monipuolisen osaamisen tukevan eniten aloittelevan veon konsultoivaa työtä. Oma positiivinen asenne työtä kohtaan, omat vahvuudet ja positiivinen palaute luovat tunteen työn mielekkyydestä. Yhteistyö eri tahojen kanssa ja varhaiskasvatuksesta saatu työkokemus ovat myös hyvänä tukena työuran ensimmäisinä vuosina. Veot kaipaavat konsultoivan työn tueksi lisää monipuolista perehdytystä työkenttään, yhteistyötä eri asiantuntijoiden kesken sekä ammatillisia keskusteluja muun muassa kollegoiden kanssa. Aloittelevat veot kaipaavat myös aikaa työnkuvansa sisäistämiseen sekä tunnetta kuulumisesta työyhteisön jäseneksi. Tutkimuksen perusteella voidaan päätellä, että tutkimukseen osallistuneille aloitteleville veoille on tarjolla erilaisia tuen muotoja uransa alkuvaiheissa. Tuen järjestäminen voisi kuitenkin olla suunnitelmallisempaa ja yhtenäisempää koko kaupungin tasolla. Lisäksi kaikki tutkimukseen osallistuneet veot kokivat vahvaa tai myönteistä sitoutumisen tunnetta työhönsä tulevia 3–5 vuotta ajatellen.fi
dc.format.extent66
dc.language.isofi
dc.subject.otheraloitteleva varhaiserityisopettaja
dc.subject.otherkonsultoiva työ
dc.titlePaljon käytän ”kilauta kaverille”- oljenkortta : aloittelevan varhaiskasvatuksen erityisopettajan näkemyksiä konsultoivaa työtä tukevista asioista
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202002132061
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineErityispedagogiikkafi
dc.contributor.oppiaineSpecial Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi101
dc.subject.ysomentorointi
dc.subject.ysoperehdyttäminen
dc.subject.ysovertaistuki
dc.subject.ysovarhaiskasvatus
dc.subject.ysovuorovaikutus
dc.subject.ysoerityisopettajat
dc.subject.ysokonsultointi


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record