Show simple item record

dc.contributor.advisorKettunen, Tarja
dc.contributor.authorSavolainen, Henna
dc.date.accessioned2020-01-22T13:27:56Z
dc.date.available2020-01-22T13:27:56Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/67486
dc.description.abstractViime vuosikymmenten aikana terveydenhuollon kehittämisstrategiat ovat enenevästi painottaneet asiakkaiden näkökulmaa palvelujen kehittämisessä. Kokemusasiantuntijat ovat erityisen koulutuksen saaneita sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaita tai heidän omaisiaan, joiden kokemustieto tuo asiakkaiden näkökulman terveydenhuollon palveluiden kehittämisprosessiin. Terveydenhuolto tarvitsee innovaatioita palveluiden uudistamiseen asiakaslähtöisemmiksi ja kustannustehokkaammiksi. Yksi palveluiden innovatiivinen reformistrategia on yhteiskehittäminen. Se on palveluntarjoajan ja kokemusasiantuntijan yhteinen kehittämis- ja oppimisprosessi, joka yhdistää osapuolten mahdollisesti eriävät näkökannat uudeksi yhdistetyksi näkökannaksi mahdollistaen palvelujen uudenlaisen, innovatiivisen järjestämisen kokemustietoa hyödyntäen. Tämä pro gradu -tutkimus tarkasteli terveydenhuollon yhteiskehittämiskokemuksia kokemusasiantuntijoiden näkökulmasta. Tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata sitä, millaisina ajatuksina ja tunteina yhteiskehittäminen näyttäytyy kokemusasiantuntijoille kohtaamisissa henkilökunnan kanssa. Tutkimus oli laadullinen ja sen aineisto koostui alun perin terveydenhuollon yhteiskehittämishankkeeseen osallistuneiden kokemusasiantuntijoiden päiväkirjoista (n=7). Aineisto analysoitiin aineistolähtöisellä sisällönanalyysillä. Tulokset osoittivat, että yhteiskehittämisen osapuolet sitoutuivat uuteen toimintaan ja yhteiskehittäminen mahdollisti kokemusasiantuntijoille osakkuuden työyhteisössä. Yhteiskehittämisen tasa-arvoinen kumppanuus oli kuitenkin haasteellinen ja terveydenhuollon tarkasti määritelty toimintaympäristö vaikutti yhteiskehittämisen käytännön toteutukseen tehden käytännön hallinnasta ajoittain haasteellista. Tulosten perusteella yhteiskehittämisen näyttäytyy toimivana ja hyväksyttävänä terveydenhuollon kehittämismuotona, joka tukee kokemusasiantuntijan henkilökohtaisen toimijuuden ja voimaantumisen kasvua. Yhteiskehittämisessä toteutuu aito asiakasosallisuus tasa-arvoisen yhteistyösuhteen ja asiakasosallisuuteen sopeutuneiden organisaatioiden myötä. Yhteiskehittämisen tasa-arvoista kumppanuutta tulee tukea osapuolten riittävällä tiedon saannilla, koulutuksella sekä kuulemisella. Terveydenhuollon toimintaympäristön asettamat reunaehdot edellyttävät yhteiskehittämiseltä suunnitelmallisuutta, toiminnan sopeuttamista ja osapuolten sitoutumista. Tämän tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää järjestelmätason asiakasosallisuutta ja yhteiskehittämistä suunnittelevissa terveydenhuollon organisaatioissa toiminnan suunnittelun apuna tuloksien kuvatessa yhteiskehittämisen mahdollisuuksia, toimintaympäristön asettamia lähtökohtia ja edellytyksiä sekä tasa-arvoisen kumppanuuden mahdollisia haasteita.fi
dc.format.extent91
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.subject.otheryhteiskehittäminen
dc.subject.otherasiakasosallisuus
dc.titleKokemusasiantuntijat terveydenhuollon kehittäjinä : yhteiskehittäminen kokemusasiantuntijoiden päiväkirjoissa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202001221430
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosLiikunta- ja terveystieteetfi
dc.contributor.laitosSport and Health Sciencesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineTerveyskasvatusfi
dc.contributor.oppiaineHealth Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi50411
dc.subject.ysoosallisuus
dc.subject.ysokokemustieto
dc.subject.ysoterveydenhuolto
dc.subject.ysoosallistuminen
dc.subject.ysoasiakaslähtöisyys
dc.subject.ysokehittäminen
dc.subject.ysokokemusasiantuntijat
dc.subject.ysoterveyspalvelut
dc.subject.ysoasiakkaat
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record