Show simple item record

dc.contributor.advisorLiinamaa, Tarja
dc.contributor.authorKontio, Risto
dc.date.accessioned2020-01-13T07:09:49Z
dc.date.available2020-01-13T07:09:49Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/67198
dc.description.abstractTässä tutkimuksessa tarkastelun kohteena olivat varhaiskasvatuksen ammattilaisten näkemykset ja kokemukset huoltajien osallisuudesta päiväkodin ja kodin välisessä kasvatusyhteistyössä. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää huoltajan osallisuuden haasteita ja vahvistamismahdollisuuksia päiväkodin henkilökunnan näkökulmasta. Tutkimus oli laadullinen tutkimus ja sen haastatteluaineisto kerättiin haastattelemalla kahdeksaa varhaiskasvatuksen ammattilaista, jotka työskentelivät tutkimushetkellä varhaiskasvatuksen opettaja tai lastenhoitaja -nimikkeellä yksityisessä päiväkodissa. Haastattelut toteutettiin puolistrukturoituina teemahaastatteluina ja saatu aineisto analysoitiin aineistolähtöistä sisällönanalyysiä hyödyntäen. Tulosten perusteella merkittäviä haasteita huoltajan osallisuuden mahdollistamiselle aiheuttivat huoltajien kiireinen elämäntyyli, tietämättömyys osallisuuden merkityksestä ja mahdollisuuksista sekä tiedonkulku niin päiväkodin sisällä kuin päiväkodin ja huoltajien välilläkin. Jotta huoltajan mahdollisuutta osallisuuteen voidaan vahvistaa, varhaiskasvatuksen ammattilaisen tulee ylläpitää kasvatusyhteistyötä oma-aloitteisesti ja aktiivisesti. Tuloksista voi päätellä, että työyhteisön sisäisen tiedonsiirron haasteet heijastuvat huoltajalle siirrettyyn tiedon laatuun. Huoltajan osallisuuden kannalta olisikin hyödyllistä tulevaisuudessa pohtia, miten päiväkodin sisäistä tiedonkulkua voitaisiin parantaa. Tärkeää olisi lisätä huoltajien tietoisuutta osallisuuden merkityksestä ja osoittaa selkeästi, millä tavoin he voivat osallistua varhaiskasvatukseen. Huoltajan osallisuuden mahdollistamisessa merkittävässä asemassa ovat myös henkilökunnan yhteisesti sovitut työtavat. Varhaiskasvatuksen ammattilaisilla tulisikin olla yhtenäiset työkäytännöt, jotta kasvatusyhteistyötä vaarantavia väärinkäsityksiä ei pääsisi syntymään.fi
dc.format.extent76
dc.language.isofi
dc.titleVarhaiskasvatuksen ammattilaisten tunnistamat haasteet huoltajan osallisuudelle ja sen vahvistamismahdollisuudet kasvatusyhteistyössä
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202001131133
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineVarhaiskasvatusfi
dc.contributor.oppiaineEarly Childhood Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi104
dc.subject.ysovarhaiskasvatus
dc.subject.ysohuoltajat
dc.subject.ysoosallisuus
dc.rights.accessrightsTekijä ei ole antanut lupaa avoimeen julkaisuun, joten aineisto on luettavissa vain Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistotyösemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/fi/tyoskentelytilat/laitteet-ja-tilat..fi
dc.rights.accessrightsThe author has not given permission to make the work publicly available electronically. Therefore the material can be read only at the archival workstation at Jyväskylä University Library (https://kirjasto.jyu.fi/en/workspaces/facilities).en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record