Show simple item record

dc.contributor.advisorKalmbach, Jean-Michel
dc.contributor.advisorKääntä, Leila
dc.contributor.authorJaatinen, Jenni
dc.date.accessioned2019-12-05T10:48:34Z
dc.date.available2019-12-05T10:48:34Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/66663
dc.description.abstractTutkielman tarkoituksena oli selvittää ja vertailla, kuinka ranskan oppikirjasarja Escalier ja englannin oppikirjasarja On the Go huomioivat sisällössään erilaiset viestintästrategiat, tukien näin samalla suullisen viestinnällisen kielitaidon kehittymistä. Viestintästrategioiden ja niiden tutkiminen oppikirjoista on tärkeää ja perusteltua, sillä kieltenopetus on jo pitkään painottanut viestinnällisyyttä sekä suullisen kielitaidon hallintaa. Tutkielman ensimmäisessä osassa kartoitamme kieltenopetusta ohjaavia tekijöitä: Eurooppalaista viitekehystä, Perusopetuksen ja Lukion opetussuunnitelmien perusteita, sekä itse oppikirjojen roolia opetuksessa. Toisessa osassa käsitellään viestinnällisen kielitaidon määritelmää ja sen eri osa-alueita, jotka jaetaan viitekehyksen sekä eri teorioiden mukaisesti kieliopilliseen, sosiolingvistiseen, strategiseen sekä vuorovaikutukselliseen osa-alueeseen. Toisessa osassa tarkastellaan myös viestintästrategioiden määritelmää, joka jaetaan viitekehykseen sekä eri teorioihin perustuen vuorovaikutus- ja kompensaatiostrategioihin. Kolmannessa osassa tutkitaan ensin, kuinka oppikirjojen sisältö tukee oppilaiden suullisen viestinnällisen kielitaidon kehittymistä. Molemmat oppikirjat sisältävät erilaisia tilannesidonnaisia viestintästrategioita hyödyntäviä dialogeja, jotka toimivat mallina oppilaiden välisille keskusteluille. Lisäksi molemmista oppikirjasarjoista löytyi suullisia harjoituksia, jotka ohjaavat oppilaita esimerkiksi kertomaan, keskustelemaan, näyttelemään, haastattelemaan, kysymään ja vastaamaan sekä reagoimaan tilanteeseen sopivalla tavalla. Tämän jälkeen tutkitaan kvalitatiivisia ja kvantitatiivisia menetelmiä hyödyntäen, minkälaisia vuorovaikutus- ja kompensaatiostrategioita oppikirjojen mallit ja harjoitukset sisältävät. Tutkimus osoittaa, että molemmat sarjat tarjoavat vuorovaikutusstrategioita sisältäviä malleja ja harjoituksia, jotka tukevat viestinnällisen suullisen kielitaidon kehittymistä. Eri strategiat ja niiden määrä painottuvat sarjoissa kuitenkin hieman eri tavoin. Sen sijaan kompensaatiostrategioita esiintyy molemmissa oppikirjoissa todella vähän tai ei lainkaan, vaikka esimerkiksi kiertoilmauksien käyttö voisi olla hyödyllistä vieraan kielen oppijoille. Tutkimuksen tuloksista selviää, että On the Go ottaa viestintästrategiat hieman monipuolisemmin huomioon kuin Escalier, niin tekstien kuin harjoitusten osalta.fi
dc.format.extent76
dc.language.isofr
dc.titleÉtude comparative des stratégies de communication dans les séries de manuels Escalier et On the go
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201912055135
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosKieli- ja viestintätieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Language and Communication Studiesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineRomaaninen filologiafi
dc.contributor.oppiaineRomance Philologyen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi307
dc.subject.ysoviestintästrategiat
dc.subject.ysoenglannin kieli
dc.subject.ysoranskan kieli
dc.subject.ysooppikirjat
dc.subject.ysoopetus
dc.subject.ysooppiminen
dc.subject.ysosuullinen kielitaito


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record