Show simple item record

dc.contributor.advisorKepler-Uotinen, Kaili
dc.contributor.authorHaapamäki, Saara
dc.contributor.authorKojo, Saara-Maija
dc.date.accessioned2019-12-04T07:29:19Z
dc.date.available2019-12-04T07:29:19Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/66627
dc.description.abstractTämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, millaisia ajatuksia luokanopettajaopiskelijoilla ja yliopistonopettajilla on laaja-alaisesta osaamisesta sekä miten vastaajat kokevat laaja-alaisen osaamisen POM-opinnoissa. Tavoitteena oli saada ajankohtaista tietoa siitä, minkälainen merkitys laaja-alaisella osaamisella ajatellaan olevan ja millaisena tämä osaaminen näyttäytyy opettajankoulutuksessa. Näin on mahdollista selvittää, kuinka opettajankoulutuslaitos valmistaa opettajaopiskelijoita opettamaan laaja-alaista osaamista. Tätä tutkimusta lähestytään fenomenologisesta näkökulmasta käsin. Tutkimus on laadullinen ja aineisto on kerätty väittämillä, jotka muodostettiin hyödyntäen Norrenan (2015; 2016) teoksia. Aineisto koostuu kolmesta luokanopettajaopiskelijan kyselylomakevastauksesta sekä kahdesta yliopistonopettajan teemahaastattelusta. Aineisto analysoitiin teoriasidonnaisen sisällönanalyysin keinoin. Tutkimus osoitti, että yliopistonopettajat ja luokanopettajaopiskelijat ajattelevat laaja-alaisen osaamisen tärkeänä, mutta myös haastavana. Lisäksi tutkimus osoitti, että laaja-alaisen osaamisen rooli POM-opinnoissa on hyvin vaihtelevaa. Toiset opettajat pitävät laaja-alaista osaamista kaiken opetustyön ytimenä ja suunnittelun lähtökohtana, kun taas toiset haluavat painottaa oppiaineita. Tutkimuksen perusteella voidaan päätellä, että laaja-alaisen osaamisen käsittelemiseen tulisi kiinnittää yhä enemmän huomiota luokanopettajakoulutuksessa niin opettajaopiskelijoiden oman osaamisen kuin osaamisen ohjaamisen suhteen.fi
dc.format.extent51
dc.language.isofi
dc.subject.otherlaaja-alainen osaaminen
dc.title"Kyllä te tiedätte mitä te teette" : luokanopettajaopiskelijoiden ja yliopistonopettajien ajatuksia ja kokemuksia laaja-alaisesta osaamisesta POM-opinnoissa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201912045116
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.type.ontasotKandidaatintyöfi
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysoluokanopettajat
dc.subject.ysoopettajankoulutus
dc.subject.ysoosaaminen
dc.subject.ysotoimijuus
dc.subject.ysoosallisuus


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record