Show simple item record

dc.contributor.advisorHöylä, Helena
dc.contributor.authorMiskala, Laura
dc.date.accessioned2019-11-29T10:56:43Z
dc.date.available2019-11-29T10:56:43Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/66578
dc.description.abstractYlöspäin eriyttäminen tarkoittaa keskivertoa parempien oppilaiden kehitystä tukevia opetusmenetelmiä. Eriyttämistä on viime vuosikymmeninä tutkittu lähtökohtaisesti opettajien sekä alaspäin eriyttämisen eli heikompien oppilaiden tukemisen näkökulmasta. On kuitenkin ensiarvoisen tärkeää tunnustaa myös keskivertoa parempien oppilaiden eriyttävän tuen tarve, sillä turhautumisesta ja tylsistymisestä johtuvat lieveilmiöt ovat samanlaiset oppilaiden taitotasosta riippumatta. On tärkeää saada kuuluviin myös opetuksen ja eriyttämisen kohteiden, oppilaiden, mielipiteet ja näkemykset, sillä niistä voi olla hyötyä ylöspäin eriyttämistä suunnitteleville opettajille. Eriyttäminen on tänä päivänä tärkeää juuri englannin opetuksessa, koska englannin kielen asema suomalaisessa yhteiskunnassa on erityisen merkittävä ja tasoerot englannin opetusryhmissä voivat olla huomattavia. Tämän Pro gradu- tutkielman tarkoituksena oli selvittää, millaista ylöspäin eriyttämistä lukion pitkän englannin kursseilla tarjotaan, mikä on englanninopettajien näkemys ylöspäin eriyttämisestä, ja miten keskivertoa paremmat englannin kielen oppilaat haluaisivat heitä opetettavan. Tutkimus toteutettiin henkilökohtaisten teemahaastattelujen muodossa, mihin osallistui yhteensä neljä englanninopettajaa sekä neljä keskivertoa parempaa englannin oppilasta (N=8) kahdesta eri lukiosta Suomessa. Aineisto kerättiin keväällä 2019 molempien lukioiden paikkakunnilla. Tulokset osoittivat, että englanninopettajat pitävät ylöspäin eriyttämistä tärkeänä, mutta eivät halua, että siihen panostetaan heikompien oppilaiden kustannuksella. Lisäksi opettajat toivoivat enemmän työkaluja ylöspäin eriyttämiseen sekä asiantuntevaa ja ajankohtaista täydennyskoulutusta. Suurimpana esteenä tai rajoittavana tekijänä ylöspäin eriyttämiselle opettajat kokivat resurssien, kuten ajan, puutteen sekä liian suuret ryhmäkoot. Keskivertoa paremmat oppilaat puolestaan olivat melko tyytyväisiä saamaansa englannin opetukseen, mutta kokivat, että opetusmetodeja voisi modernisoida ja peräänkuuluttivat suullisten harjoitusten sekä keskustelu- ja ryhmätehtävien lisäämistä englannin tunneille. Lisäksi he toivoivat monipuolisuutta ylöspäin eriyttämisen metodeihin englannin kursseilla. Osa oppilaista myös toivoi tasokursseja lukion pitkän englannin tarjontaan, sillä taitotasoerot kurssien sisällä ovat merkittävät. Jatkotutkimuksissa tulisi huomioida niin englanninopettajien kuin oppilaiden toiveet ja toteuttaa esimerkiksi materiaalipaketti ylöspäin eriyttämisestä lukion pitkän englannin kursseille. Tulevaisuudessa olisi tarpeen myös tutkia sitä, miten ylöspäin eriyttäminen vaikuttaa keskivertoa parempien oppilaiden kehitykseen, oppimistuloksiin ja esimerkiksi kouluviihtyvyyteen. Tämän tutkimuksen tulosten pohjalta olisi mahdollista myös tehdä kansallista vertailua eri oppilaitosten välillä ja tarkastella ylöspäin eriyttämisen keinoja ja niiden vaikutusta oppilaiden kielen kehitykseen eri oppiasteilla.fi
dc.format.extent101
dc.language.isoen
dc.subject.otherupward differentiation
dc.subject.otherperceptions
dc.titleDifferentiating the more proficient students : upper secondary school teachers´ and students´ perceptions of upward differentiation in A-syllabus English lessons
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201911295066
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosKieli- ja viestintätieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Language and Communication Studiesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineEnglannin kielifi
dc.contributor.oppiaineEnglishen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi301
dc.subject.ysolukio
dc.subject.ysoeriyttäminen
dc.subject.ysoenglannin kieli
dc.subject.ysoopiskelijat
dc.subject.ysoopettajat
dc.subject.ysogeneral upper secondary school
dc.subject.ysodifferentiation (teaching methods)
dc.subject.ysoEnglish language
dc.subject.ysostudents
dc.subject.ysoteachers


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record