Show simple item record

dc.contributor.advisorSivunen, Anu
dc.contributor.authorMerilä, Laura
dc.date.accessioned2019-10-28T09:56:37Z
dc.date.available2019-10-28T09:56:37Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/66067
dc.description.abstractEtä- ja projektitöiden lisääntyessä ja työyhteisöjen muuttuessa yhä kansainvälisemmiksi organisaatiot hakevat sisäisestä sosiaalisesta mediasta tukea työyhteisöviestinnän tehostamiseen. Organisaation sisäiseltä sosiaaliselta medialta odotetaan muun muassa työyhteisön tiedon jakamista, koordinointia ja yhteistyötä edistäviä ominaisuuksia. Tämän kirjallisuuskatsauksen tavoitteena oli tarjota jäsenneltyä tietoa vuorovaikutusilmiöistä, joita on tutkittu organisaation sisäisessä sosiaalisessa mediassa vuosien 2008–2018 aikana. Kirjallisuuskatsauksen aineistoon valikoitui 30 englanninkielistä, empiiristä artikkelia, jotka jäsennettiin kolmen eri työyhteisöviestinnän vuorovaikutusilmiön alle: strategiseen vuorovaikutukseen, tiedon jakamiseen ja organisaatiokulttuurin luomiseen ja ylläpitämiseen. Aineiston tutkimukset osoittavat, että organisaation sisäinen sosiaalinen media tarjoaa uudenlaisia mahdollisuuksia niin tiimien, vertaissuhteiden kuin johtajien ja alaisten väliseen vuorovaikutukseen ja organisaatiokulttuurin rakentamiseen. Kirjallisuuskatsauksen tulokset osoittavat, että vuosien 2008–2018 aikana työyhteisöviestintää organisaation sisäisessä sosiaalisessa mediassa on tutkittu kvalitatiivisin, kvantitatiivisin ja monimenetelmällisin keinoin monipuolisesti sekä yksilö-, ryhmä- että organisaatiotasolla. Tutkimustulokset nostavat esiin myös haasteita, jotka liittyvät muun muassa sisäisen sosiaalisen median käyttöönottamiseen, lisääntyvän näkyvyyden tuomiin jännitteisiin työyhteisön vuorovaikutussuhteissa sekä uusien viestintäkäytänteiden omaksumiseen. Kirjallisuuskatsauksen jäsennys auttaa organisaatioita ja viestinnän asiantuntijoita varautumaan ilmiöihin, joita organisaation sisäinen sosiaalinen media mahdollistaa. Kirjallisuuskatsaus nostaa esiin myös jatkotutkimushaasteita, jotka liittyvät muun muassa johtaja-alaissuhteeseen, tiimeihin ja sosioemotionaaliseen vuorovaikutukseen organisaation sisäisessä sosiaalisessa mediassa.fi
dc.format.extent75
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.subject.otherorganisaation sisäinen sosiaalinen media
dc.subject.otherteknologiavälitteinen vuorovaikutus
dc.subject.othertyöyhteisöviestintä
dc.titleTyöyhteisöviestintä organisaation sisäisessä sosiaalisessa mediassa : kirjallisuuskatsaus tutkimuksista vuosina 2008–2018
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201910284630
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosKieli- ja viestintätieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Language and Communication Studiesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineViestintäfi
dc.contributor.oppiaineCommunicationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi3135
dc.subject.ysoviestintä
dc.subject.ysosisäinen viestintä
dc.subject.ysodigitalisaatio
dc.subject.ysososiaalinen media
dc.subject.ysoorganisaatiokulttuuri
dc.subject.ysotyöyhteisöt
dc.subject.ysoorganisaatio (ilmiöt)
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record