Show simple item record

dc.contributor.authorPikkarainen, Aila
dc.contributor.authorHökkä, Päivi
dc.contributor.authorVähäsantanen, Katja
dc.contributor.authorPaloniemi, Susanna
dc.contributor.authorEteläpelto, Anneli
dc.date.accessioned2019-10-11T11:34:16Z
dc.date.available2019-10-11T11:34:16Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationPikkarainen, A., Hökkä, P., Vähäsantanen, K., Paloniemi, S., & Eteläpelto, A. (2019). Ikääntyneet aikuiset kuntoutustyöntekijöiden puheessa : työn kohteesta osallistuvaksi aikuiseksi?. <i>Aikuiskasvatus</i>, <i>39</i>(3), 194-207. <a href="https://doi.org/10.33336/aik.85709" target="_blank">https://doi.org/10.33336/aik.85709</a>
dc.identifier.otherCONVID_33146155
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/65820
dc.description.abstractArtikkelissa kuvataan kuntoutustyöntekijöiden puhetta ikääntyneistä aikuisista ryhmämuotoisessa kuntoutuksessa. Aineisto koostuu kuudesta kuntoutustyöntekijöiden moniammatillisesta fokusryhmäkeskustelusta, jotka toteutettiin kuudessa kuntoutuslaitoksessa. Aineisto analysoitiin diskurssianalyysiä hyödyntäen. Kuntoutustyöntekijöiden puheesta tunnistettiin viisi puhetapaa, joista arviointipuhe liittyi sosiaali- ja terveysalan (sote) kontekstiin, ohjaus- ja riskipuhe asiakkaiden oppimisen ja muutoksen kontekstiin sekä toiseus- ja oivalluspuhe työntekijöiden asiantuntijuuteen. Kuntoutuksessa tavoitellusta asiakaslähtöisyyden periaatteesta huolimatta työntekijöiden arviointi-, ohjaus- ja riskipuhetavoissa ikääntyneet aikuiset kuvattiin kuntoutustyön kohteina, joskin kussakin puhetavassa eri painotuksin ja näkökulmin. Toiseuspuheessa ilmaistiin ensisijaisesti vierautta vanhuuden ikävaihetta ja ikääntyneitä asiakkaita kohtaan sekä asiakasryhmän herättämiä tunteita. Oivalluspuheessa ikääntyneet aikuiset kuvattiin asiakasryhmänä, joka sai työntekijät tarkastelemaan omaa osaamistaan ja ammatillisuuttaan sekä rutinoitunutta kuntoutustyötä. Siinä tuli lisäksi esille oman työn ja koko organisaation kehittämisajatuksia. Tulosten pohjalta voidaan keskustella siitä, toteutuuko ikääntyneiden aikuisten oikeus yhdenvertaisiin ja monipuolisiin kuntoutuspalveluihin, joissa on läsnä kuunteleva ja kunnioittava asiakaslähtöinen ohjaus- ja neuvontatyö ilman yleistäviä vanhustamisen sivumerkityksiä.fi
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languagefin
dc.language.isofin
dc.publisherKansanvalistusseura; Aikuiskasvatuksen tutkimusseura
dc.relation.ispartofseriesAikuiskasvatus
dc.rightsCC BY 4.0
dc.subject.otherikääntyneet aikuiset
dc.subject.otherpuhetapa
dc.titleIkääntyneet aikuiset kuntoutustyöntekijöiden puheessa : työn kohteesta osallistuvaksi aikuiseksi?
dc.typearticle
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201910114398
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.oppiaineAikuiskasvatustiedefi
dc.contributor.oppiaineAdult Educationen
dc.type.urihttp://purl.org/eprint/type/JournalArticle
dc.type.coarhttp://purl.org/coar/resource_type/c_2df8fbb1
dc.description.reviewstatuspeerReviewed
dc.format.pagerange194-207
dc.relation.issn0358-6197
dc.relation.numberinseries3
dc.relation.volume39
dc.type.versionpublishedVersion
dc.rights.copyright© 2019 Kirjoittajat
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.subject.ysodiskurssianalyysi
dc.subject.ysoammattilaiset
dc.subject.ysoikääntyneet
dc.subject.ysoryhmäkuntoutus
dc.subject.ysokuntoutus
dc.subject.ysokeskustelu
dc.subject.ysokäsitykset
dc.subject.ysodiskurssi
dc.subject.ysokuntoutuslaitokset
dc.subject.ysopuhe (puhuminen)
dc.subject.ysotyöntekijät
dc.subject.ysoaikuiset
dc.subject.ysokuntoutuspalvelut
dc.format.contentfulltext
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p7829
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p10700
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p2433
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p10716
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p3320
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p14004
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p6333
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p17817
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p8540
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p2492
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p1075
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p5590
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p16282
dc.rights.urlhttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
dc.relation.doi10.33336/aik.85709
jyx.fundinginformationTutkimus mahdollistui osana Kelan viisivuotista IKKU-tutkimus- ja kehittämishanketta (2009–2013).
dc.type.okmA1


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

CC BY 4.0
Except where otherwise noted, this item's license is described as CC BY 4.0