Show simple item record

dc.contributor.authorLemponen, Sanna
dc.contributor.authorKuusela, Aino-Maija
dc.date.accessioned2019-10-10T06:10:14Z
dc.date.available2019-10-10T06:10:14Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/65800
dc.description.abstractUhmakkuus- ja käytöshäiriödiagnoosin saaneiden lasten vuorovaikutussuhteita leimaa usein kielteisyys, mikä ylläpitää häiriökäyttäytymistä ja lapsen negatiivista kuvaa itsestään. Perheterapiassa näiden häiriöiden hoidossa keskitytäänkin perheen vuorovaikutuksen voimavarojen vahvistamiseen sekä vanhemman ja lapsen välisen lämpimän ja positiivisen vuorovaikutuksen lisäämiseen. Vaikka myönteinen vuorovaikutus on tunnustettu tärkeäksi osaksi hyvää vanhemmuutta ja terapian hoidollisuutta, positiivista vuorovaikutusta ei ole aikaisemmin tutkittu tai pyritty määrittämään mikroanalyyttisesti. Tässä tutkimuksessa tarkastelemme ensimmäistä kertaa positiivista vuorovaikutusta käytöshäiriödiagnoosin saaneiden lasten perheterapiassa multimodaalisen keskustelunanalyysin avulla. Lisäksi tarkastelemme terapeuttien roolia positiivisen vuorovaikutuksen rakentamisessa. Tutkimuksen aineisto koostuu kahden perheen kotona toteutetuista perheterapiaistuntojen videotallenteista. Havaitsimme, että positiivinen vuorovaikutus rakentuu erilaisten nonverbaalisten ja verbaalisten positiivisten vuorovaikutusaloitteiden ja vastausten kautta jaetuiksi hetkiksi. Tarkastelemiemme perheiden terapiaistuntojen positiivinen vuorovaikutus erosi toisistaan aloitteiden ja vastausten suhteen. Toisessa perheessä perheenjäsenet osallistuivat enemmän positiivisten vuorovaikutusaloitteiden ja vastausten tekemiseen, jolloin perheen istunnoissa muodostui enemmän jaettuja positiivisia vuorovaikutushetkiä perheenjäsenten ja terapeuttien välille. Myös terapeuttien rooli oli erilainen näiden kahden perheen istunnoissa. Perheessä, jossa positiivisia vuorovaikutusaloitteita ilmeni vähemmän, terapeutit ottivat aktiivisemman roolin positiivisen vuorovaikutuksen rakentamisessa ja ylläpitämisessä. Huumori näyttäytyi toisessa perheessä merkittävänä terapeuttisen systeemin jakamana positiivisen vuorovaikutuksen keinona, joka saattoi edistää perheen lasten osallisuutta perheterapian vuorovaikutukseen. Tämä tutkimus avaa positiivisen vuorovaikutuksen käsitettä ja tuo lisätietoa käytännön vuorovaikutusteoista, joiden avulla positiivista vuorovaikutusta voidaan rakentaa ja lisätä perheterapiassa.fi
dc.format.extent43
dc.language.isofi
dc.subject.otherpositiivinen vuorovaikutus
dc.subject.otherkäytöshäiriö
dc.titlePositiivinen vuorovaikutus käytöshäiriödiagnoosin saaneiden lasten perheterapiassa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201910104376
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosPsykologian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Psychologyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiainePsykologiafi
dc.contributor.oppiainePsychologyen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi202
dc.subject.ysouhmakkuushäiriö
dc.subject.ysoperheterapia
dc.subject.ysovuorovaikutus
dc.subject.ysoterapeutit
dc.subject.ysovanhemmuus
dc.subject.ysokäyttäytymishäiriöt
dc.subject.ysovanhempi-lapsisuhde
dc.subject.ysoperhe (ilmiöt)


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record