Show simple item record

dc.contributor.advisorHakala, Juha
dc.contributor.authorHeinonen, Markku
dc.date.accessioned2019-10-07T11:24:23Z
dc.date.available2019-10-07T11:24:23Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/65751
dc.description.abstractTässä tutkielmassa tarkastellaan historian oppiaineen kokemia muutoksia siirryttäessä vuoden 2014 perusopetuksen opetussuunnitelmaan. Tutkimuksen viitekehys muodostuu historian oppiaineen tarkastelusta opetussuunnitelmien ja oppimateriaalien valossa sekä tausta kotimaisesta ja kansainvälisestä opetussuunnitelmatutkimuksesta. Tutkimus on toteutettu kolmen erilaisen aineiston avulla hyödyntäen hermeneuttis-fenomenologista menetelmää. Aineistona tutkimuksessa on käytetty perusopetuksen historian opetussuunnitelmia vuosilta 2004 ja 2014, sekä historian oppiaineen osalta näiden opetussuunnitelmien mukaisia opettajan oppaita ja kyselyn kautta kerättyjä luokanopettajien kokemuksia tapahtuneesta muutoksesta. Saadut tulokset osoittavat, että historian opetussuunnitelmien välillä sisältöjä on karsittu, mutta tavoitteita on enemmän ja ne muodostavat historian opetuksesta esimerkiksi aiempaa tieteellisempää opettajan näkökulmasta. Tavoitekeskeinen opetus on kokonaisuutena entistä vahvempi painotus POPS 2014:ssa ja hyvän osaamisen kriteeristö yhdistyy selkeästi historian oppiaineen tavoitteisiin. Opettajien oppaiden vertailu osoitti samanlaista trendiä sisältöjen karsimisen, mutta myös tarjottujen käsittelykeinojen osalta. POPS 2014:n aiempaa voimakkaammin esiin ottamat asiat, kuten opetuksen eheyttäminen, näkyivät yllät-tävän vähän uudessa oppimateriaalissa. Sama koski monialaisia oppimiskokonaisuuksia. Luokanopettajien vastauksista koottu kyselyaineisto osoitti, että POPS 2014 näyttäytyy vastaajille ristiriitaisena historian oppiaineen osalta.fi
dc.format.extent82
dc.language.isofi
dc.titleVuoden 2014 opetussuunnitelman mukanaan tuomat muutokset alakoulun historian oppiaineeseen
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201910074333
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosKokkolan yliopistokeskus Chydeniusfi
dc.contributor.laitosKokkolan yliopistokeskus Chydeniusen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysofenomenologia
dc.subject.ysohermeneutiikka
dc.subject.ysoopetussuunnitelmat
dc.subject.ysohistoria
dc.subject.ysoalakoulu


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record