Show simple item record

dc.contributor.advisorLeivo, Marjaana
dc.contributor.authorLehtimäki, Minna
dc.contributor.authorSaarikko, Jenni
dc.date.accessioned2019-09-11T05:54:48Z
dc.date.available2019-09-11T05:54:48Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/65474
dc.description.abstractTutkielman aiheena oli tehostettu tuki kolmiportaisen tuen järjestelmässä osana inklusiivista koulua. Tarkoituksena oli pyrkiä kuvaamaan, ymmärtämään ja tulkitsemaan, millaisia kokemuksia luokanopettajilla oli tehostetusta tuesta ja millaisia kokemuksia heillä oli tuen arvioinnista. Tutkielman tarkoituksena oli myös selvittää luokanopettajien hyviksi kokemia käytännön keinoja tehostetun tuen toteuttamisesta. Tutkielma toteutettiin laadullisena tutkimuksena ja sen tieteenfilosofinen lähtökohta oli fenomenologis-hermeneuttinen. Tutkimusaineisto koostui neljän luokanopettajan haastattelusta. Aineistonkeruumenetelmänä käytettiin puolistrukturoitua teemahaastattelua. Aineisto analysoitiin Perttulan (1995) kuvaaman viisivaiheisen mallin mukaan. Analyysimenetelmä pohjautuu Giorgin kehittämään fenomenologisen psykologian metodiin. Tutkimustulosten mukaan luokanopettajat kokivat tehostetun tuen hyödyllisenä, vaikkakin sen selkiyttämistä toivottiin. Yhteistyö eri ammattiryhmien kanssa nähtiin merkityksellisenä tehostetun tuen aikana. Arvioidessaan tehostetun tuen vaikuttavuutta, opettajat osasivat hyödyntää keräämäänsä arviointitietoa vastaamaan yksilöllisesti oppilaidensa tarpeisiin. Tutkimuksestamme ilmeni tukiresurssien varsin vaihteleva saatavuus. Resursseja toivottiin lisää ja niiden kohdistamisen toivottiin olevan tarkoituksenmukaisempaa. Tutkimustuloksissa näkyi luokanopettajan työssä lisääntynyt erityispedagogisen osaamisen tarve, johon opettajakoulutuksen olisi vastattava.fi
dc.format.extent107
dc.language.isofi
dc.subject.othertehostettu tuki
dc.titleLuokanopettajien kokemuksia tehostetusta tuesta
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201909114092
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosKokkolan yliopistokeskus Chydeniusfi
dc.contributor.laitosKokkolan yliopistokeskus Chydeniusen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysoluokanopettajat
dc.subject.ysokolmiportainen tuki
dc.subject.ysoinkluusio
dc.subject.ysotukeminen
dc.subject.ysovarhainen tuki
dc.rights.accessrightsTekijä ei ole antanut lupaa avoimeen julkaisuun, joten aineisto on luettavissa vain Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistotyösemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/fi/tyoskentelytilat/laitteet-ja-tilat..fi
dc.rights.accessrightsThe author has not given permission to make the work publicly available electronically. Therefore the material can be read only at the archival workstation at Jyväskylä University Library (https://kirjasto.jyu.fi/en/workspaces/facilities).en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record