Show simple item record

dc.contributor.authorTiusanen, Henna
dc.date.accessioned2019-09-10T06:43:20Z
dc.date.available2019-09-10T06:43:20Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/65469
dc.description.abstractTutkimuksessa tarkasteltiin sairaalaopetuksen konsultoivien erityisopettajien ammatillisen toimijuuden rakentumista heidän konsultaatiotilanteita käsittelevässä kerronnassaan. Tarkoituksena oli syventää tietoa erityisopettajien vaikutusmahdollisuuksista ja rajoituksista konsultatiivisessa työotteessa. Tutkimustehtävät sisälsivät erityisopettajien toimijuuden asemoinnin kartoittamista sekä asemointia kuvaavien tarinatyyppien muodostamista. Tutkimukseen osallistui viisi konsultoivaa erityisopettajaa neljästä sairaalaopetuksen yksiköstä. Aineisto kerättiin kerronnallisina haastatteluina ja analysoitiin Greimasin aktanttimallia hyödyntäen. Analyysissa tuloksiksi muodostui viisi tarinatyyppiä toimijuudesta konsultaatiotilanteissa: sitoutuneen toimijuuden tarinat, refleksiivisen toimijuuden tarinat, intuitiivisen toimijuuden tarinat, myötäilevän toimijuuden tarinat sekä neuvottoman toimijuuden tarinat. Konsultoivat erityisopettajat rakensivat pääsääntöisesti vahvaa ammatillista toimijuutta kerronnassaan. Prosessikeskeisissä työoloissa vahva toimijuus ilmeni valtaosin refleksiivisiä ja intuitiivisia vaikutuskeinoja hyödynnettäessä. Toisaalta näiden vaikutuskeinojen yhteydessä kerrottiin usein myös työssä koetuista, ulkopuolelta asetettavista rajoitteista. Tulokset antavat viitteitä siitä, että konsultin työtä merkityksellistävät ajattelutavat voivat lisätä kokemusta konsultaation oppilaslähtöisen ja yhteistoiminnallisen otteen toteutumisesta ja siten työn hallinnasta. Tutkimus herättää kuitenkin kysymyksen konsultaation oppilaskeskeisen ja koulukäytäntöjä uudistavan välillisen intervention tavoitettavuudesta koulukonsultaatiossafi
dc.format.extent45
dc.language.isofi
dc.titleKonsultoivien erityisopettajien ammatillisen toimijuuden rakentuminen konsultaatiotilanteita käsittelevässä kerronnassa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201909104077
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineErityispedagogiikkafi
dc.contributor.oppiaineSpecial Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi101
dc.subject.ysoerityisopetus
dc.subject.ysoerityisopettajat
dc.subject.ysotoimijuus
dc.subject.ysokonsultointi
dc.subject.ysosairaalaopetus
dc.subject.ysokerronta


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record