Show simple item record

dc.contributor.authorMustalampi, Oona
dc.date.accessioned2019-09-06T11:30:18Z
dc.date.available2019-09-06T11:30:18Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/65451
dc.description.abstractTutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten englannin opettajien käsitykset englannin opettamisesta eroavat toisistaan alakoulun kontekstissa. Kohderyhmänä olivat englannin aineenopettajat ja luokanopettajat, joilla oli pätevyys opettaa englantia alakoulussa. Englannin opetus on vuoden 2014 opetussuunnitelmassa kokenut muutoksia muun muassa aloitusvuodessa ja opetustavoissa, joten opettajien käsitykset englannin opettamisesta ovat saattaneet muuttua. Englannin opettamisen käsitysten tutkimisesta voivat hyötyä erityisesti ne opettajat, jotka uudistusten myötä pääsevät opettamaan englantia alakoulussa englannin opettajien tarpeen mahdollisesti lisääntyessä. Kyseessä on laadullinen tutkimus, joka toteutettiin haastattelemalla neljää englannin aineenopettajaa ja neljää luokanopettajaa, joilla oli englanninopettajan pätevyys. Haastattelut kohdistettiin neljään teemaan: käsityksiä englannin roolista luokassa, käsityksiä englannin opettamisesta, käsityksiä opetuksen tavoitteista sekä käsityksiä eduista ja haitoista englannin opettamisessa. Tulosten perusteella sekä aineenopettajat että luokanopettajat opettivat englantia pääasiallisesti toiminnallisesti. Suullisella kielitaidolla ja kommunikoinnilla oli suuri rooli opetuksessa. Tavoitteena molemmilla ryhmillä oli opettaa oppilaille käytännöllistä kielitaitoa. Pääsääntöisesti opettajat olivat tyytyväisiä opetukseensa. Suurimmaksi haasteeksi he kokivat resurssien puutteen. Molempien ryhmien opettajat kertoivat opettavansa opetussuunnitelman mukaisesti. Luokanopettajat perustelivat opettamiseen liittyviä päätöksiään ja näkemyksiään oppilaiden kautta, aineenopettajien viitatessa useammin opetussuunnitelmaan.fi
dc.description.abstractThe aim of this study was to find out how English teachers’ perceptions on teaching English differ in primary school context. The target group was English subject teachers and class teachers, who had qualification to teach English in primary school. English teaching has gone through changes in the curriculum of 2014 in starting year and teaching methods, so the perceptions of teaching English might have changed. Studying the perceptions of English teachers can be especially beneficial for those teachers, who get to teach English in primary school after the changes in the curriculum, which possibly demand more English teachers. The study is a qualitative study, which was made by interviewing four English subject teachers and four class teachers, who have English teachers’ qualification in primary school. The interviews were categorized into four themes: perceptions of the role of English in the classroom, perceptions of teaching English, perceptions of aims of teaching and perceptions of advantages and disadvantages in teaching English. Both the subject teachers and the class teachers with a qualification to teach English used mainly action-based teaching. Oral skills and communication had a big emphasis in their teaching. One of the aims was to teach the pupils functional language skills. For the most part the teachers were happy with their teaching. Biggest disadvantage was a lack of recourses. Both groups taught according to the curriculum (POPS 2014). The class teachers justified their decisions and opinions though the pupils, whereas the subject teachers referred to the curriculum more often.en
dc.format.extent87
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoen
dc.subject.otherkieli
dc.titleClass teachers and subject teachers’ perceptions of teaching English at primary school
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201909064051
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysoopettajat
dc.subject.ysokieli ja kielet
dc.subject.ysokäsitykset
dc.subject.ysoopetus
dc.subject.ysovieraat kielet
dc.subject.ysoenglannin kieli
dc.subject.ysoteachers
dc.subject.ysolanguages
dc.subject.ysoconceptions
dc.subject.ysoteaching and instruction
dc.subject.ysoforeign languages
dc.subject.ysoEnglish language
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record