Show simple item record

dc.contributor.advisorAro, Mikko
dc.contributor.authorKnaappila, Emma Liina
dc.date.accessioned2019-09-06T07:10:05Z
dc.date.available2019-09-06T07:10:05Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/65442
dc.description.abstractTässä tutkimuksessa tarkasteltiin, miten luku- ja laskumotivaatio ovat yhteydessä luku- ja laskusujuvuuteen ja niiden kehitykseen. Tutkimuksessa tarkasteltiin myös sukupuolen yhteyttä lukemisen ja laskemisen taitotasoon ja sujuvuuden kehitykseen sekä luku- ja laskumotivaatioon. Tutkimus toteutettiin osana FLARE-hanketta, johon osallistui 200 keskisuomalaista oppilasta. Aineisto kerättiin pitkittäistutkimuksena ensimmäisen luokan keväästä kolmannen luokan kevääseen. Luku- ja laskusujuvuutta mitattiin aikarajallisilla testeillä. Motivaatiotiedot kerättiin kyselylomakkeella. Aineisto analysoitiin korrelaatioanalyysillä, toistettujen mittausten kovarianssianalyysillä ja riippumattomien otosten testillä. Tulosten mukaan motivaatio on yhteydessä sekä lukemisen että laskemisen sujuvuuden kehitykseen ensimmäiseltä luokalta kolmannelle luokalle. Lukumotivaation ja -sujuvuuden kehityksen välillä on positiivinen yhteys ensimmäisen ja toisen luokan välillä, ja negatiivinen yhteys toisen ja kolmannen luokan välillä. Laskumotivaation ja -sujuvuuden välillä ei ole yhteyttä ensimmäisen ja toisen eikä toisen ja kolmannen luokan välillä. Tulokset myös osoittivat, että sukupuolella ei ole yhteyttä luku- ja laskusujuvuuden taitotasoon ja kehitykseen. Sukupuolella ei ole myös yhteyttä lukumotivaatioon, mutta laskumotivaatioon yhteys on havaittavissa kolmannella luokalla poikien eduksi. Tutkimus täydentää aiempia tutkimuksia luku- ja laskusujuvuuden kehittymisestä ja motivaation yhteydestä siihen. Luku- ja laskusujuvuuteen sekä motivaatioon tulisi kiinnittää huomiota varhaisessa vaiheessa, jotta alkuopeuksen keskeisin tavoite sujuvan luku- ja laskutaidon hallinnasta toteutuisi.fi
dc.format.extent66
dc.language.isofi
dc.subject.otherlukumotivaatio
dc.subject.otherlaskumotivaatio
dc.subject.otherlukusujuvuus
dc.subject.otherlaskusujuvuus
dc.subject.otherlaskutaito
dc.titleMotivaation yhteys luku- ja laskusujuvuuden kehitykseen 1.-3. luokilla
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201909064043
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysomotivaatio
dc.subject.ysosujuvuus
dc.subject.ysolukutaito
dc.subject.ysosukupuoli
dc.subject.ysomatemaattiset taidot


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record