Show simple item record

dc.contributor.advisorRönkä, Anna
dc.contributor.authorLahtinen, Jani
dc.date.accessioned2019-08-30T05:23:26Z
dc.date.available2019-08-30T05:23:26Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/65372
dc.description.abstractTutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, millaisina erityisopettajat kokevat perheet kodin ja koulun välisessä yhteistyössä. Pyrkimyksenä oli tarkastella erityisopettajien perhekäsityksiä kokemusten kautta – millaisina perheet näyttäytyvät erityisopettajien työssä. Tutkimus toteutettiin laadullisena tutkimuksena. Aineisto kerättiin avoimella haastattelulla ja haastateltuja erityisopettajia oli kuusi. Tutkimuksen löydökset perustuvat fenomenologisen ja hermeneuttisen tutkimusperinteen mukaiseen analyysiin. Tutkimuksessa haastatellut erityisopettajat arvioivat yhteistyötä perheiden toiminnan kautta. Erityisopettajien kokemuspuheesta nousi esille neljä erilaista yhteistyön perhetyyppiä, joita määrittävät perheiden osallistumisen määrä ja tavat kodin ja koulun välisessä yhteistyössä: 1) yhteistyökykyisiksi arvioidut aktiiviset perheet, 2) yhteistyökyvyttömiksi arvioidut aktiiviset perheet, 3) yhteistyökykyisiksi arvioidut passiiviset perheet ja 4) yhteistyökyvyttömiksi arvioidut passiiviset perheet. Yhteistyö koettiin mahdolliseksi ja pääsääntöisesti sujuvaksi kolmen ensin mainitun perhetyypin kanssa. Haastavimmaksi yhteistyö kuvattiin yhteistyökyvyttömien passiivisten perheiden kanssa. Erityisopettajien mukaan perheiden toiminnan taustalla vaikuttavat monet tekijät, joista yhteistyön haasteissa korostuvat perheiden tausta ja sosioekonomiset seikat. Suhteessa aikaisempaan tutkimukseen analyysi vahvistaa näkemystä siitä, että perheiden erilaisuuden, erilaisten taustojen ja sosiaalisen viitekehyksen tunnistaminen ja tunnustaminen on yhteistyön onnistumisen kannalta tärkeää. Erityisopettajien kokemus oli, etteivät koulutus tai koulujen nykyiset ohjeet auttaneet heitä perheiden kohtaamisessa.fi
dc.format.extent61
dc.language.isofi
dc.subject.otherkodin ja koulun yhteistyö
dc.titlePerheet kodin ja koulun välisessä yhteistyössä : erityisopettajien kokemuksia
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201908303976
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineErityispedagogiikkafi
dc.contributor.oppiaineSpecial Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi101
dc.subject.ysoerityisopettajat
dc.subject.ysoyhteistyö
dc.subject.ysovanhemmat
dc.subject.ysoperhekäsitykset
dc.subject.ysoerityisopetus
dc.subject.ysoperhe (ilmiöt)
dc.subject.ysoperheet (ryhmät)


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record