Show simple item record

dc.contributor.advisorHirvonen, Riikka
dc.contributor.advisorKiuru, Noona
dc.contributor.authorHalinen, Paula
dc.contributor.authorKuusela, Anniina
dc.date.accessioned2019-08-30T05:19:03Z
dc.date.available2019-08-30T05:19:03Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/65370
dc.description.abstractTämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, ennustavatko koulukiusatuksi tuleminen sekä sen määrä ja pysyvyys yläkoulun 7. ja 9. luokan välillä nuorten tunneoireita, käytösoireita ja yliaktiivisuutta 9. luokalla silloin, kun oireiden aikaisempi taso 7. luokalla huomioitiin. Lisäksi selvitimme, onko tyttöjen ja poikien välillä eroja näissä yhteyksissä. Tutkimuksemme on osa Jyväskylän Yliopiston psykologian laitoksella toteutettua TIKAPUU - tutkimushanketta. Tutkimuksemme otokseksi valikoituivat 525 nuorta, jotka osallistuivat tutkimukseen 7. ja 9. luokalla vuosina 2016 ja 2018. Nuoret raportoivat 7. ja 9. luokan keväällä koulukiusaamiskokemuksistaan sekä tunneoireista, käytösoireista ja yliaktiivisuudesta. Analysoimme koulukiusatuksi tulemisen sekä sen määrän ja pysyvyyden yhteyttä tunneoireisiin, käytösoireisiin ja yliaktiivisuuteen muodostamalla aina kolme yleistettyä lineaarista mallia (GLM) erikseen 9. luokan tunneoireille, käytösoireille ja yliaktiivisuudelle kontrolloiden aina oireiden aiemman tason 7. luokalla. Tuloksemme osoittivat, että koulukiusatuksi tuleminen 7. luokalla ennusti sekä tyttöjen että poikien tunneoireita 9. luokalla siten, että kiusatuilla nuorilla esiintyi sukupuolesta riippumatta keskimäärin enemmän tunneoireita 9. luokalla ei-kiusattuihin nuoriin verrattuna, kun oireiden aikaisempi taso 7. luokalla huomioitiin. Yliaktiivisuutta koulukiusatuksi tuleminen ennusti ainoastaan tytöillä. Niillä tytöillä, joita oli kiusattu 7. luokalla, esiintyi 9. luokalla keskimäärin enemmän yliaktiivisuutta verrattuna tyttöihin, joita ei oltu kiusattu, kun yliaktiivisuuden taso 7. luokalla huomioitiin. Koulukiusatuksi tulemisen määrää ja sen pysyvyyttä koskien tutkimuksessamme selvisi, että ne ennustivat tilastollisesti merkitsevästi nuorten 9. luokan tunneoireita ja yliaktiivisuutta, kun oireiden aikaisempi taso huomioitiin. Käytösoireita koskien sen tasoa 9. luokalla ennusti tilastollisesti melkein merkitsevästi vain 7. luokan koulukiusatuksi tulemisen määrä, kun taas kiusatuksi tuleminen 7. luokalla tai sen pysyvyys 7. ja 9. luokan välillä eivät ennustaneet käytösoireiden 9. luokan tasoa. Tuloksistamme siis selvisi, että koulukiusatut yläkouluikäiset nuoret kokivat keskimääräistä enemmän etenkin tunneoireita ja yliaktiivisuutta verrattuna nuoriin, jotka eivät kokeneet koulukiusaamista yläkoulun aikana. Tuloksemme tarjoavat myös lisää tietoa aiemmin vähän tutkituista koulukiusatuksi tulemisen määrän ja pysyvyyden yhteyksistä psyykkisiin hyvinvointitekijöihin kiusaamisen seurauksina. Tutkimuksemme perusteella voidaan todeta, että huomion kiinnittäminen koulukiusaamiskokemusten psyykkisiin sisään- ja ulospäinsuuntautuneisiin oireisiin kiusaamisen seurauksina sekä koulukiusaamiseen puuttuminen on erityisen tärkeää yläkoulun aikana etenkin kiusaamisen kauaskantoisten kielteisten seurausten ehkäisemiseksi.fi
dc.format.extent37
dc.language.isofi
dc.subject.othertunneoireet
dc.subject.otherkäytösoireet
dc.titleTunneoireet, käytösoireet ja yliaktiivisuus koulukiusatuilla nuorilla yläkoulun 7. ja 9. luokalla
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201908303974
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosPsykologian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Psychologyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiainePsykologiafi
dc.contributor.oppiainePsychologyen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi202
dc.subject.ysohyperaktiivisuus
dc.subject.ysonuoret
dc.subject.ysoyläkoulu
dc.subject.ysokoulukiusaaminen
dc.subject.ysokiusaaminen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record