Show simple item record

dc.contributor.advisorLiinamaa, Tarja
dc.contributor.authorIsotalo, Susanna
dc.date.accessioned2019-08-02T07:12:25Z
dc.date.available2019-08-02T07:12:25Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/65187
dc.description.abstractTutkimukseni tarkoituksena oli tuottaa tietoa digitaalisen tarinankerronnan kautta toteutettavasta mediakasvatuksesta niin digitaalisen välineen käytön kuin osallisuuden kannalta. Tutkimuksen päätutkimusongelmana oli, miten lapsi kokee digitaalisella välineellä toteutetun tarinankerronnan. Tutkimusongelma jakautui kahteen alaongelmaan: miten lapsi kokee digitaalisen välineen tarinankerronnassa sekä miten lapsi kokee osallisuuden digitaalisen tarinankerronnan prosessissa. Tutkimuksen teoreettisena viitekehyksenä toimi digitaalinen tarinankerronta mediakasvatuksen toteutuksen välineenä sekä lapsen osallisuus. Tutkimus toteutettiin kvalitatiivisena tapaustutkimuksena ja tutkimusaineisto koostui 16 lapsille toteutetusta pienryhmähaastattelusta, jotka to-teutettiin suomalaisissa STORIES -hankkeeseen osallistuvissa päiväkodeissa. Aineisto analysoitiin aineistolähtöisen sisällönanalyysin periaatteiden mukaan. Analyysissä hyödynnettiin myös kvantifiointia. Tulosten mukaan digitaalinen väline koettiin positiivisena ja tämä motivoi lapsia. Lapselle oman hahmon toteutus ja tarinan suunnittelu nousivat vahvoiksi toimijuuden ilmentäjiksi. Lapselle tärkeää oli tarinan viihdyttävyys sekä leikillisyys ja aikuisen tuen tärkeys korostui osallisuuden toteutumisessa. Tarinan käyttötarkoitus jäi kuitenkin lapselle epäselväksi, kun tavoitteita ei asetettu yhdessä ja valmista tarinaa ei käytetty reflektion välineenä. Tärkeää lapselle oli päästä toteuttamaan omaa luovuuttaan itselleen ominaisella tavalla. Tutkimus tuloksia voidaan hyödyntää ottamalla lapsi mukaan myös toiminnan tavoitteiden asetteluun sekä toteutumisen arviointiin. Näin tuettaisiin lapsen kykyä arvioida omaa toimintaansa ja oppimistaan sekä lapsen osallisuutta tehokkaammin.fi
dc.format.extent83
dc.language.isofi
dc.subject.otherdigitaalinen tarinankerronta
dc.titleDigitaalinen tarinankerronta lapsen kokemana : digitaalisen välineen ytön ja osallisuuden kautta tarkasteltuna
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201908023749
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineVarhaiskasvatusfi
dc.contributor.oppiaineEarly Childhood Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi104
dc.subject.ysoosallisuus
dc.subject.ysomediakasvatus
dc.subject.ysovarhaiskasvatus
dc.subject.ysotoimijuus


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record