Show simple item record

dc.contributor.advisorKiuru, Noona
dc.contributor.authorLinkola, Iida
dc.contributor.authorSubida, Liina
dc.date.accessioned2019-07-02T05:57:04Z
dc.date.available2019-07-02T05:57:04Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/64940
dc.description.abstractTämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, lisääkö Nuorten KOMPASSI -interventio nuorten koulupaineiden sietokykyä eli akateemista kimmoisuutta kuuden kuukauden seurantamittauksessa. Lisäksi tarkasteltiin, muuntavatko nuoren temperamenttipiirteistä negatiivinen affektiivisuus ja tahdonalainen itsesäätely intervention vaikutusta akateemiseen kimmoisuuteen. Nuorten KOMPASSI on hyväksymis- ja omistautumisterapiaan pohjautuva, nuorille suunnattu viiden viikon mittainen verkkointerventio, joka koostuu viikottaisista tehtävistä. Tämä tutkimus on osa TIKAPUU 2 - tutkimushanketta, jonka tavoitteena on tukea nuoria siirtymävaiheessa yhdeksänneltä luokalta toisen asteen koulutukseen. Nuorten KOMPASSI -intervention tutkimukseen osallistui 243 nuorta, joista 161 satunnaistettiin interventioryhmään ja 82 verrokkiryhmään. Interventioon satunnaistetuista nuorista keskeytti 38. Heitä tarkasteltiin katoanalyysissa. Akateemista kimmoisuutta mitattiin itsearviointina Martinin ja Marshin akateemisen kimmoisuuden mittarilla (Academic Buoyancy Scale) yhdeksännen luokan alku- ja loppusyksyllä sekä keväällä. Temperamentin negatiivista affektiivisuutta ja tahdonalaista itsesäätelyä mitattiin Early Adolescent Temperament Questionnaire – Revised -kyselyn (EATQ–R) lyhennetyllä versiolla. Muutoksia akateemisessa kimmoisuudessa analysoitiin toistomittausten varianssianalyysilla, ja temperamentin muuntavaa vaikutusta tarkasteltiin hierarkkisen regressioanalyysin avulla. Tulokset osoittivat, että nuorten akateeminen kimmoisuus lisääntyi Nuorten KOMPASSI - interventioryhmässä alkumittauksesta loppumittaukseen ja tulokset säilyivät kevään seurantamittauksessa. Verrokkiryhmän akateeminen kimmoisuus ei muuttunut. Temperamentin negatiivinen affektiivisuus tai tahdonalainen itsesäätely eivät muuntaneet intervention ja akateemisen kimmoisuuden välistä yhteyttä. Tutkimus toi uutta tietoa temperamenttipiirteiden vaikutuksesta hyväksymis- ja omistautumisterapiaan pohjautuvassa verkkointerventiossa. Akateemista kimmoisuutta oli aiemmin tutkittu Nuorten KOMPASSI -interventiossa vain loppumittaukseen saakka, ja tämä tutkimus onnistui laajentamaan tulokset koskemaan myös kuuden kuukauden seurantamittausta. Tutkimuksen tulokset antavat lupaavaa tietoa nuorille suunnatun HOT-pohjaisen verkkointervention toimivuudesta koulupaineiden sietokyvyn lisäämisessä temperamentiltaan erilaisille nuorille.fi
dc.format.extent31
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.subject.otherNuorten KOMPASSI
dc.subject.otherverkkointerventio
dc.subject.otherakateeminen kimmoisuus
dc.subject.otherkoulupaineet
dc.titleNuorten KOMPASSI -verkkointervention yhteys koulupaineiden sietokykyyn : nuoren temperamentti muuntavana tekijänä
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201907023524
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosPsykologian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Psychologyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiainePsykologiafi
dc.contributor.oppiainePsychologyen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi202
dc.subject.ysonuoret
dc.subject.ysotemperamentti
dc.subject.ysointerventio
dc.subject.ysohyväksymis- ja omistautumisterapia
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record