Show simple item record

dc.contributor.authorHuotari, Pertti
dc.contributor.authorAunio, Matias
dc.contributor.authorPaavola, Leevi
dc.contributor.authorKallio, Jouni
dc.date.accessioned2019-06-28T10:15:42Z
dc.date.available2019-06-28T10:15:42Z
dc.date.issued2019fi
dc.identifier.citationHuotari, P., Aunio, M., Paavola, L., & Kallio, J. (2019). Passiivisesti vietetty ruutuaika ja sen sisällölliset muutokset sekä yhteydet fyysiseen aktiivisuuteen 7. luokalta 9. luokalle. <em>Liikunta ja tiede</em>, 56 (2-3), 84-89. Retrieved from <a href="https://www.lts.fi/media/lts_vertaisarvioidut_tutkimusartikkelit/2019/lt_2-3_19_tutkimusartikkeli-huotari_lowres.pdf">https://www.lts.fi/media/lts_vertaisarvioidut_tutkimusartikkelit/2019/...</a>fi
dc.identifier.otherTUTKAID_81818
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/64921
dc.description.abstractFyysisesti passiivinen ruutuaika on pääosin istuen tai muuten inaktiivisesti vietettyä aikaa ruutumedian parissa. Pitkäaikaisella ja yhtäjaksoisella istumisella ja fyysisellä passiivisuudella on aikaisempien tutkimusten mukaan yhteyksiä erilaisiin terveyshaittoihin. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää yläasteikäisten nuorten fyysisesti passiivisesti vietetyn ruutuajan määrää, sisältöä ja muutosta 7. luokalta 9. luokalle sekä tutkia, miten muutokset fyysisessä aktiivisuudessa olivat yhteydessä ruutuajan määrään ja muutoksiin kahden vuoden seuranta-aikana. Tutkittavat olivat kahden länsisuomalaisen koulun 7. ja 9. luokkalaisia poikia ja tyttöjä (n = 356), jotka vastasivat nettipohjaiseen kyselyyn keväällä 2013 ja 2015. Vastaajien käyttämää ruutuaikaa arkipäivinä ja viikonloppuisin selvitettiin viidellä eri ruututyyppien käyttöä koskevalla kysymyksellä, jotka käsittelivät 1) TV:n videoiden ja DVD-elokuvien katselua, 2) tietokone- ja konsolipelien pelaamista, 3) kotitehtävien tekemistä, 4) sosiaalisen median käyttöä sekä 5) kirjojen, aikakauslehtien ja sanomalehtien lukemista. Näiden osa-alueiden perusteella laskettiin kokonaisruutuajan summamuuttuja. Aineisto analysoitiin käyttämällä keskiarvoja, suoria prosenttijakaumia, kahden riippuvan otoksen ttestiä sekä toistettujen mittausten varianssianalyysia. Tutkimukseen osallistuneiden oppilaiden kokonaisruutuaika oli yli viisi tuntia koulupäivinä ja viikonloppuisin noin puolitoista tuntia enemmän koulupäiviin verrattuna. Kokonaisruutuajassa ei tapahtunut muutosta yläasteen aikana, mutta eri ruututyyppien käyttömäärät muuttuivat molemmilla sukupuolilla. Konsolipelien pelaaminen vähentyi tytöillä mutta pojilla siinä ei tapahtunut muutosta. Sosiaalisen median käyttö sekä kotitehtävien tekeminen lisääntyivät molemmilla sukupuolilla. Pojat viettivät ruudun ääressä enemmän aikaa kuin tytöt. Ruutuajan määrissä tapahtuneissa muutoksissa ei ollut merkitsevää eroa seuranta-aikana fyysistä aktiivisuuttaan vähentäneiden, samana pitäneiden ja lisänneiden välillä.fi
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.publisherLiikuntatieteellinen Seura ry
dc.relation.ispartofseriesLiikunta ja tiede
dc.relation.urihttps://www.lts.fi/media/lts_vertaisarvioidut_tutkimusartikkelit/2019/lt_2-3_19_tutkimusartikkeli-huotari_lowres.pdf
dc.rightsIn Copyright
dc.subject.otherfyysinen aktiivisuusfi
dc.subject.othernuoretfi
dc.subject.otherruutuaikafi
dc.titlePassiivisesti vietetty ruutuaika ja sen sisällölliset muutokset sekä yhteydet fyysiseen aktiivisuuteen 7. luokalta 9. luokallefi
dc.typearticle
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201906273462
dc.contributor.laitosLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.laitosFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.oppiaineLiikuntapedagogiikka
dc.type.urihttp://purl.org/eprint/type/JournalArticle
dc.date.updated2019-06-27T06:15:11Z
dc.description.reviewstatuspeerReviewed
dc.format.pagerange84-89
dc.relation.issn0358-7010
dc.relation.numberinseries2-3
dc.relation.volume56
dc.type.versionpublishedVersion
dc.rights.copyright© Liikuntatieteellinen Seura 2019.
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.format.contentfulltext
dc.rights.urlhttp://rightsstatements.org/page/InC/1.0/?language=en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

In Copyright
Except where otherwise noted, this item's license is described as In Copyright