Show simple item record

dc.contributor.advisorMoate, Josephine
dc.contributor.advisorLauritsalo, Kirsti
dc.contributor.authorMurto, Siiri
dc.date.accessioned2019-06-28T09:14:15Z
dc.date.available2019-06-28T09:14:15Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/64915
dc.description.abstractTämä tutkimuksen tarkoitus on selvittää vaikuttavatko liikunnanopettajan opetustyylit oppilaiden liikuntamotivaatioon yläasteella. Painopiste on opettajaopiskelijoiden ja liikuntapedagogiikan opiskelijoiden yläasteen liikuntatuntien kokemuksissa. Täten kohderyhmänä toimivat opiskelijat sekä opettajankoululaitokselta että liikuntatieteellisen tiedekunnan opiskelijat. Tutkimus toteutettiin käyttäen laadullisia tutkimusmetodeja. Aineisto kerättiin käyttäen webropol-kyselyohjelmistoa. Aineiston keruu alkoi maaliskuussa 2019 ja kesti kaksi viikkoa. Tutkimusaineistoon vastaanotettiin yhteensä 44 (n=44) vastausta lyhyisiin kysymyksiin ja 43 (n=43) vastausta avoimiin kysymyksiin. Aineisto analysoitiin käyttämällä teemoihin pohjautuvaa sisällönanalyysiä tavoitteena saavuttaa syvällisempi ymmärrys vaikuttavatko opetustyylit oppilaiden liikuntamotivaatioon yläasteella. Tulokset osoittavat, että yleisimmin käytetty opetustyyli yläasteella osallistujien kokemusten mukaan oli harjoitustyyli. Kuitenkin avoimissa kysymyksissä komentotyyli oli suhteessa kaikista yleisin opetustyyli yläasteen liikuntatunneilla, sillä kahdeksantoista (n=18) osallistujista kertoi niin. Osallistujien mukaan kaikista motivoivin opetustyyli oli erilaisten opetustyylien sekoitus. Kaksikymmentäkolme (n=23) osallistujaa mainitsi, että erilaisten opetustyylien sekoitus olisi motivoinut heitä parhaiten yläasteen liikuntatunneilla. Tämän tutkimuksen perusteella on mahdollista päätellä, että opetustyyleillä on jonkin verran vaikutusta oppilaiden motivaatioon.fi
dc.description.abstractThe purpose of this study is to investigate whether the physical education teachers’ teaching styles affect the students’ motivation towards physical activity in secondary school. The focus is on the teacher students’ and sport pedagogy students’ experiences with regard to physical education classes. Thus, the target group includes students from both the Teacher Education Department and Sport and Health Sciences Department. The study was implemented using qualitative research methods. The data was collected using the survey software, webropol. The data collection began in March 2019 and lasted for two weeks. Altogether 44 (n=44) answers to the short questions and 43 (n=43) answers to the open-ended questions were received. Using a theme-based qualitative content analysis the data was analyzed in order to reach a deeper understanding whether the teaching styles affect students’ motivation towards physical education at the secondary school. The results indicate that the most common teaching style experienced during secondary school was the practice style. However, in the open-ended questions the command style was the most common teaching style used at the physical education classes among the other styles, as eighteen (n=18) of the participants told so. The most motivating teaching style according to the participants was a mixture of various teaching styles. Twenty-three (n=23) participants mentioned that a mixture of various teaching styles would have been the most motivating style at the physical education classes at secondary school. Based on this study it is possible to conclude that teaching styles have some effect on the students’ motivation.en
dc.format.extent85
dc.language.isoen
dc.subject.othersecondary school
dc.subject.otherteaching styles
dc.titlePhysical education at secondary school : does teaching style affect students' motivation towards physical activity?
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201906283512
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysomotivaatio
dc.subject.ysokokemukset
dc.subject.ysofyysinen aktiivisuus
dc.subject.ysoopetus
dc.subject.ysosivistyneistö
dc.subject.ysoliikunnanopettajat
dc.subject.ysokoululiikunta
dc.subject.ysotoisen asteen koulutus
dc.subject.ysomotivation (mental objects)
dc.subject.ysoexperiences (knowledge)
dc.subject.ysophysical activeness
dc.subject.ysoteaching and instruction
dc.subject.ysoeducated classes
dc.subject.ysophysical education teachers
dc.subject.ysophysical education (school subject)
dc.subject.ysosecondary education


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record