Show simple item record

dc.contributor.advisorSavolainen, Hannu
dc.contributor.authorSaarikorpi, Viivi
dc.date.accessioned2019-06-20T07:12:48Z
dc.date.available2019-06-20T07:12:48Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/64753
dc.description.abstractSuomalainen koulu on tunnettu hyvästä akateemisesta suoriutumisesta, mutta hyvinvointi koulussa on vuosi vuodelta heikentynyt. Samalla ajatus inkluusiosta, kaikkien opettamisesta yhdessä, on vahvistunut koulutuksen järjestämisen periaatteena. Tässä pro gradu -tutkielmassa selvitettiin luokkatasolla miten oppijoiden moninaisuus on yhteydessä oppilaiden kokemaan hyvinvointiin. Moninaisuutta tarkasteltiin erityistä tukea ja tehostettua tukea saavien, oppimisvaikeuksien ja häiriökäyttäytymisen kautta. Tutkimuksessa käytetty aineisto oli Jyväskylän yliopiston, Itä-Suomen yliopiston ja Niilo Mäki Instituutin yhteistyössä toteuttamasta ProKoulu-interventiohankkeesta. Aineisto kerättiin kyselytutkimuksena hankkeen alkaessa lukuvuonna 2013–2014 ja se oli aggregoitu luokkatasolle. Mukana oli 68 itäsuomalaista alakoulua ja tässä tutkielmassa käytetty aineisto koostui 354:tä luokasta. Aineistoanalyysit suoritettiin monimuuttujaisen kovarianssianalyysin avulla. Tulosten perusteella oppilaiden yleinen hyvinvointi luokassa oli hyvällä tasolla. Koetun hyvinvoinnin ja käyttäytymisen haasteiden väliltä löytyi yhteys. Käyttäytymisen haasteiden huomattiin myös aiheuttavan luokkien välisiä eroja hyvinvoinnin eri osa-alueilla. Erot löytyivät oikeudenmukaisuuden kokemuksen, kouluun kiinnittymisen, opettajan ja oppilaan välisen suhteen ja koulutyön kuormittavuuden osalta. Muiden muuttujien osalta eroja hyvinvoinnissa ei löytynyt. Tutkimus osoittaa erilaisten käyttäytymiseen puuttuvien interventioiden olevan tarpeellisia hyvinvoinnin ylläpitämisessä.fi
dc.format.extent39
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.titleLuokan moninaisuuden yhteys oppilaiden kokemaan hyvinvointiin
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201906203340
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineErityispedagogiikkafi
dc.contributor.oppiaineSpecial Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi101
dc.subject.ysomoninaisuus
dc.subject.ysohyvinvointi
dc.subject.ysooppilaat
dc.subject.ysoinkluusio
dc.subject.ysokäyttäytymishäiriöt
dc.subject.ysooppimisvaikeudet
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record