Show simple item record

dc.contributor.advisorEskelä-Haapanen, Sirpa
dc.contributor.authorKiviluoma, Jere
dc.date.accessioned2019-06-14T07:23:58Z
dc.date.available2019-06-14T07:23:58Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/64616
dc.description.abstractTässä tutkielmassa tarkastelen, millaisia käsityksiä lastentarhanopettajilla sekä luokanopettajilla on lasten koulusiirtymästä esiopetuksesta alkuopetukseen. Opettajat ovat tiiviisti vaikuttamassa siirtymän toteutukseen, joten tutkimukseni näkökulma on varsin omakohtainen tulevana esi- ja alkuopettajana. Tutkielmani tulokset tulevat hyödyntämään kentällä varhaiskasvatuksen opettajia ja luokanopettajia, sekä muita siirtymässä mukana olevia asiantuntijoita. Lisäksi tutkielman tuloksia tulisi tarkastella myös kehitettäessä opettajankoulutuksen sisältöjä. Tutkimukseni on laadullinen ja tutkimusotteeltaan fenomenografinen. Aineistoni on kerätty yksilöhaastatteluin syksyllä 2017 ja haastatteluja on täydennetty keväällä 2019. Yhteensä aineisto koostuu 14 lastentarhanopettajan (3) ja luokanopettajan (11) haastattelusta. Analysoin haastattelut fenomenografisen analyysin mukaan muodostaen analyysin lopuksi kuvauskategoria-avaruuden. Opettajien käsityksissä keskeisiksi tekijöiksi siirtymässä muodostuivat tutustumiskäynnit, tiedonsiirto sekä toteutettava yhteistyö. Yhteistyö koettiin runsaana ja joustavana esi- ja alkuopetuksen sijaitessa fyysisesti lähekkäin. Lapsen huomioiminen siirtymässä näyttäytyi pinnallisena tai se jäi kokonaan uupumaan. Opettajien puheissa nousi esiin myös tietämättömyys siirtymää ohjaavien opetussuunnitelmien sisällöistä. Moniammatillisen yhteistyön rakentuminen nähtiin osana siirtymää ja sen koettiin muodostuvan lapsen tarpeiden pohjalta. Yhteistyö nähdään osana siirtymää, joten oppiainerajat ylittävän yhteistyön tuominen osaksi koulutusta on tarpeellista. Opettajien tietämättömyys toimintaa ohjaavia opetussuunnitelmia kohtaan aiheuttaa sen, että siirtymä toteutetaan pohjautuen opettajan omiin käsityksiin siirtymästä. Lapsen huomioimisen siirtymässä ollessa pinnallista, sen tuominen osaksi tulevaisuuden opettajuutta on tarpeellista.fi
dc.format.extent79
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.subject.othersiirtymä
dc.titleSiirtymä esiopetuksesta alkuopetukseen : opettajien antamia käsityksiä
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201906143202
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysofenomenografia
dc.subject.ysoesiopetus
dc.subject.ysoalkuopetus
dc.subject.ysosiirtymävaihe
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record