Show simple item record

dc.contributor.authorAutere, Nelli
dc.contributor.authorTalvinen, Anniina
dc.contributor.authorHankala, Mari
dc.contributor.authorPöysä-Tarhonen, Johanna
dc.date.accessioned2019-06-13T09:42:33Z
dc.date.available2019-06-13T09:42:33Z
dc.date.issued2019fi
dc.identifier.citationAutere, N., Talvinen, A., Hankala, M., & Pöysä-Tarhonen, J. (2019). Esteettömyys digitaalisissa ympäristöissä kielellisten erityisvaikeuksien näkökulmasta. <em>Oppimisen ja oppimisvaikeuksien erityislehti : NMI-bulletin</em>, 29 (2), 23-37.fi
dc.identifier.otherTUTKAID_81638
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/64595
dc.description.abstractDigitalisoitumisen myötä monet arjessa tarvittavat tiedot ja palvelut ovat siirtyneet teknologiaympäristöihin, joiden käyttö vaatii digitaalista lukutaitoa. Tutkimuksessa tarkasteltiin digitaalisten ympäristöjen esteettömyyttä sellaisten nuorten näkökulmasta, joilla on kielellisiä erityisvaikeuksia (SLI). Tutkimus pyrki osallistamaan näitä nuoria digitaalisten palvelujen suunnitteluun. Digitaalisiksi palveluiksi valittiin mielen hyvinvointia edistäviä sivustoja, sovelluksia ja pelejä, koska SLI-nuorilla on todettu muita useammin mielen hyvinvoinnin pulmia. Tutkimustehtävänä oli selvittää, miten digitaalisten ympäristöjen esteettömyys ilmenee tutkimukseen osallistuneiden SLI-nuorten puheissa ja millaisia mielen hyvinvoinnin digitaalisia palveluita he itse suunnittelisivat. Tutkimus toteutettiin etnografisena tapaustutkimuksena yhdessä SLI-nuorista koostuvassa oppilasryhmässä. Nuoret osallistuivat työpajoihin, joissa käsiteltiin mielen hyvinvointia, esteettömyyttä ja digitaalisia ympäristöjä sekä suunniteltiin esteetöntä mielen hyvinvoinnin digitaalista palvelua. Tutkimuksessa havaittiin esteettömyyden määrittelyn olevan SLI-oppilaille haastavaa. Digitaalinen esteettömyys ilmeni nuorten puheissa ja suunnitelmissa sivustojen rakenteen johdonmukaisuutena, tekstin visuaalisena ja rakenteellisena selkeytenä, tekstin sisällöllisenä selkeytenä, relevanttiutena, turvallisuutena sekä luotettavuutena. Nämä teemat liittyvät kiinteästi esteettömyyden fyysisiin, sosiaalisiin ja psyykkisiin ulottuvuuksiin. Tulokset osoittavat, että esimerkiksi verkkosivujen suunnittelussa tulisi entistä paremmin huomioida kaikenlaiset käyttäjät.fi
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.publisherNiilo Mäki Instituutti
dc.relation.ispartofseriesOppimisen ja oppimisvaikeuksien erityislehti : NMI-bulletin
dc.rightsIn Copyright
dc.subject.otherlukutaitofi
dc.subject.otherdigitaalinen lukutaitofi
dc.subject.otheresteettömyysfi
dc.subject.otherkielellinen erityisvaikeusfi
dc.subject.otherhyvinvointifi
dc.subject.otherliteracyfi
dc.subject.otherspecific language impairmentfi
dc.subject.othernon-impedimentfi
dc.subject.otherwell-beingfi
dc.titleEsteettömyys digitaalisissa ympäristöissä kielellisten erityisvaikeuksien näkökulmastafi
dc.typearticle
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201906133190
dc.contributor.laitosKoulutuksen tutkimuslaitosfi
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.laitosFinnish Institute for Educational Researchen
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.oppiaineKoulutuksen tutkimuslaitos
dc.contributor.oppiaineSuomen kieli
dc.type.urihttp://purl.org/eprint/type/JournalArticle
dc.date.updated2019-06-13T09:15:09Z
dc.description.reviewstatuspeerReviewed
dc.format.pagerange23-37
dc.relation.issn2342-9046
dc.relation.numberinseries2
dc.relation.volume29
dc.type.versionacceptedVersion
dc.rights.copyright© Kirjoittajat & Niilo Mäki instituutti, 2019
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.format.contentfulltext
dc.rights.urlhttp://rightsstatements.org/page/InC/1.0/?language=en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

In Copyright
Except where otherwise noted, this item's license is described as In Copyright