Show simple item record

dc.contributor.advisorMustola, Marleena
dc.contributor.authorLevo, Mervi
dc.date.accessioned2019-06-12T07:03:09Z
dc.date.available2019-06-12T07:03:09Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/64542
dc.description.abstractTässä tutkimuksessa selvitettiin lasten ajatuksia varhaiskasvatuksen toiminnasta. Lapsia pyydettiin kertomaan, millaisista asioista he varhaiskasvatuksen toiminnassa pitävät ja mistä he eivät pidä sekä ideoimaan myös uusia toimintoja. Tavoitteena tutkimuksessa oli tarkastella varhaiskasvatuksen toimintaa lasten näkökulmasta sekä antaa lapsille mahdollisuus kertoa, millainen toiminta lasten näkökulmasta on mieluista ja minkälaisena he näkevät aikuisen roolin toi-minnassa. Tutkimuksella haluttiin nostaa esiin lasten oma ääni ja osallisuus varhaiskasvatustoiminnassa. Tutkimus on luonteeltaan kvalitatiivinen. Tutkimukseen osallistui yhteensä yhdeksäntoista (19) 5–7-vuotiasta lasta kolmesta eri päiväkodista. Tutkimus toteutettiin puolistrukturoituna teemahaastatteluna ja apuna käytettiin myös visuaalisia menetelmiä: piirtämistä ja kuvia varhaiskasvatuksen erilaisista toiminnoista. Aineisto analysoitiin laadullisen sisällönanalyysin keinoin. Tulokset osoittavat, että lapset pitivät mieluisana varhaiskasvatuksen toimintana omaehtoista toimintaa, jossa lapset saavat päättää toiminnan etenemisestä. Vähiten lapset pitivät aikuisjohtoisista toiminnoista, kuten aamupiireistä tai hiljaisista puuhista. Lasten mainitsivat aikuisen asettamat kiellot ja toiminnan rajoitukset epämieluisina ja toivoivat enemmän aikaa muun muassa leikille ja pelaamiselle. Tuloksista oli havaittavissa aikuisten ja lasten välinen epäsymmetria; aikuisilla on valta päättää lasten päivästä, toiminnasta ja päiväkotiin liittyvistä säännöistä ja mahdollisuuksista. Lapset toivoivat lisää oikeuksia päättää omasta toiminnastaan ja kuulluksi tulemista aikuisen toimesta. Lapset ovat halukkaita osallistumaan toiminnan ohjaamiseen ja aikuisten tehtävänä on mahdollistaa lapsen osallisuus toiminnassa ja sen suunnittelussa.fi
dc.format.extent57
dc.language.isofi
dc.subject.othervarhaiskasvatustoiminta
dc.title"Lapset päättää ja aikuinen kuuntelee" : lasten näkemyksiä varhaiskasvatustoiminnasta
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201906123143
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineVarhaiskasvatusfi
dc.contributor.oppiaineEarly Childhood Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi104
dc.subject.ysovarhaiskasvatus
dc.subject.ysoosallisuus
dc.subject.ysolapset (ikäryhmät)
dc.subject.ysolapsilähtöisyys
dc.rights.accessrightsTekijä ei ole antanut lupaa avoimeen julkaisuun, joten aineisto on luettavissa vain Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistotyösemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/fi/tyoskentelytilat/laitteet-ja-tilat..fi
dc.rights.accessrightsThe author has not given permission to make the work publicly available electronically. Therefore the material can be read only at the archival workstation at Jyväskylä University Library (https://kirjasto.jyu.fi/en/workspaces/facilities).en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record