Show simple item record

dc.contributor.advisorNärhi, Vesa
dc.contributor.authorMuttonen, Kiira
dc.date.accessioned2019-06-11T08:42:49Z
dc.date.available2019-06-11T08:42:49Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/64517
dc.description.abstractTutkimuksen tarkoituksena oli tarkastella psyykkisten oireiden (käytös-, tunne- ja ADHD-oireet) yhteyttä affektiiviseen ja kognitiiviseen kouluun kiinnittymiseen yläkouluikäisillä. Tutkimuksessa selvitettiin eroavatko psyykkisesti oireilevat oppilaat oireettomista oppilaista kouluun kiinnittymisen osalta. Lisäksi haluttiin selvittää, onko psyykkisten oireiden oiretyypillä tai oiretyyppien päällekkäistymisellä yhteys oppilaan kouluun kiinnittymiseen. Tutkimus oli kvantitatiivinen ja vertaileva poikittaistutkimus. Tutkimuksessa käytettiin aineistona Työrauha kaikille –hankkeessa syksyllä 2013 kerättyä aineistoa. Tämän tutkimuksen aineisto koostuu yläkoululaisten (n=649) vastauksista Vahvuudet ja vaikeudet (SDQ) ja Student Engagement Instrument (SEI) -kyselyistä muokattuihin kyselylomakkeisiin. Kyselyjen vastaukset analysoitiin Kruskal-Wallisin testillä ja Mann-Whitney U –testillä. Oireettomat erosivat affektiivisessa kouluun kiinnittymisessä tunne- ja ADHD-oireisista sekä tutkittavista, joilla oireet päällekkäistyivät. Kognitiivisessa kiinnittymisessä oireettomien ryhmä erosi päällekkäistyneiden oireiden ryhmästä. Oireettomat olivat muita ryhmiä vahvemmin kouluun kiinnittyneitä. Päällekkäistyneiden oireiden ryhmässä kiinnittyminen oli heikompaa kuin ryhmässä, jossa tutkittavilla oli vain yhtä oiretta. Psyykkisesti oireilevat nuoret näyttäisivät olevan vähemmän kouluun kiinnittyneitä kuin muut vertaiset. Täten psyykkisiä oireita omaavien kouluun kiinnittymisen tukemiseen tulisi kiinnittää koulussa huomiota. Erityisesti tukimuotoja tulisi löytää oppilaille, joilla on samanaikaisesti useampia psyykkisiä oireita.fi
dc.format.extent44
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.subject.otherkouluun kiinnittyminen
dc.subject.otherkäytösoireet
dc.subject.othertunneoireet
dc.titleKäytösoireiden, tunne-elämän oireiden ja ADHD-oireiden yhteys kouluun kiinnittymiseen yläkoulussa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201906113129
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineErityispedagogiikkafi
dc.contributor.oppiaineSpecial Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi101
dc.subject.ysokomorbiditeetti
dc.subject.ysoADHD
dc.subject.ysooireet
dc.subject.ysoyläkoulu
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record