Show simple item record

dc.contributor.advisorRautiainen, Antti
dc.contributor.authorHaapakoski, Siiri
dc.date.accessioned2019-06-11T08:39:03Z
dc.date.available2019-06-11T08:39:03Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/64516
dc.description.abstractJohdon laskentatoimen laskenta-ammattilaisten eli controllereiden rooli ja työtehtävät ovat muuttuneet ajan myötä. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää controllerin rooleihin ja työtehtäviin vaikuttavia muutostekijöitä sekä controllereiden suhtautumista muutokseen. Controllerilla voidaan kuvata hyvin laajaa joukkoa laskenta-ammattilaisia. Roolit ja työtehtävät voivat kuitenkin erota merkittävästi controllerin, business controllerin ja business partnerin välillä. Rooleihin ja työtehtäviin vaikuttavat niin etäisyys liiketoiminnasta, tehtävien luonne ja sisältö kuin näkökulma aikaan. Controllereiden roolia ja työtehtäviä kuvataan tässä työssä uudella viitekehyksellä, Controller-polulla, joka osoittaa controller-työn kehityssuuntia neljällä akselilla. Suorittavat tehtävät ovat vähentyneet muun muassa tekniikan kehittyessä ja automaation lisääntyessä, kansainvälisyys ja lainsäädäntö sekä pakottavat säädökset asettavat niin yrityksille kuin controllereillekin erilaisia vaatimuksia. Talouden palvelukeskukset muuttavat organisaatioiden rakenteita ja toisaalta suhdannevaihtelut näkyvät niin talous- toiminnoissa kuin controllerin tehtävissäkin. Johdon laskentatoimen kulttuuri on muuttunut ja sitä myötä muun muassa controller-toiminto koetaan osaksi liiketoiminnan ydintoimintaa. Liiketoimintasuuntautuneisuus näkyy myös controllerin roolissa. Lisäksi työn tekemisessä ja työelämässä on havaittavissa muutoksia. Vuorovaikutustaidot koetaan tärkeiksi ja aktiivinen tiedonhankinta keinoksi ylläpitää omaa ammatillista osaamista. Controller-alan muutokseen suhtaudutaan pääosin positiivisesti ja se koetaan tulevaisuuden kannalta mahdollisuutena uhkakuvan sijaan. Muutos nähdään pikemminkin jatkuvaksi kehitykseksi kuin hetkelliseksi murrostilaksi. Tutkimus on toteutettu kvalitatiivisin menetelmin. Empiirinen aineisto koostuu kymmenestä teemahaastattelusta sekä laadullisesta tekstiaineistosta, jota on analysoitu aineistolähtöisellä sisällönanalyysillä. Tutkimuksen tulokset täydentävät aikaisempaa tutkimusta. Yleiskatsaus controller-toiminnon muutokseen ja kehitykseen avaa runsaasti jatkotutkimusaiheita.fi
dc.format.extent76
dc.language.isofi
dc.subject.othercontroller
dc.subject.otherjohdon laskentatoimi
dc.subject.othermuutostekijä
dc.titleRoolit ja työtehtävät muutoksessa controller-toiminnossa : mitkä tekijät vaikuttavat muutokseen ja kuinka siihen suhtaudutaan?
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201906113128
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaKauppakorkeakoulufi
dc.contributor.tiedekuntaSchool of Business and Economicsen
dc.contributor.laitosTaloustieteetfi
dc.contributor.laitosBusiness and Economicsen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineLaskentatoimifi
dc.contributor.oppiaineAccountingen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi20421
dc.subject.ysomuutos
dc.subject.ysolaskentatoimi
dc.subject.ysosisäinen laskentatoimi


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record