Show simple item record

dc.contributor.advisorPerälä-Littunen, Satu
dc.contributor.authorPyykkönen, Saara
dc.date.accessioned2019-06-10T12:10:59Z
dc.date.available2019-06-10T12:10:59Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/64501
dc.description.abstractTämän tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata sitä, millaisia minäpystyvyysprosesseja aineenopettajaopiskelijoiden sukupuolitietoisen opettamisen pohdinnoista voidaan löytää. Sukupuolitietoista opettamista ja minäpystyvyysprosesseja ei ole aikaisemmin tutkittu yhdessä. Tutkimus on laadullinen tutkimus. Tutkimuksen aineisto koostui 66 aineenopettajaopiskelijan oppimistehtävästä, joissa sukupuolitietoista opettamista ja minäpystyvyyttä pohdittiin. Aineisto analysoitiin yhdistämällä Voice Centred Relational -menetelmä ja teoriapohjainen sisällönanalyysi. Teoriapohjaisen sisällönanalyysin analyysirunko rakennettiin Banduran (1997) minäpystyvyysteorian minäpystyvyysprosessien mukaan. Tutkimustulosten mukaan sukupuolitietoisen opettamisen kognitiiviset prosessit koostuvat omien ajatusten, toiminnan ja osaamisen reflektiosta. Sukupuolitietoinen opettaminen herätti aineenopettajaopiskelijoissa paljon tunteita. Motivaationaalisilta prosesseiltaan aineenopettajaopiskelijat jakautuivat ulkoisen, sisäisen ja ilman motivaatiota toimivien ryhmiin. Aineenopettajaopiskelijoiden valintaprosessit puolestaan jakautuivat implisiittisten, eksplisiittisten ja ilman valintoja olevien ryhmiin. Tämän tutkimuksen perusteella voidaan ajatella, että minäpystyvyysprosessit ovat yhteydessä aineenopettajaopiskelijoiden tapaan suunnitella ja toteuttaa sukupuolitietoista opettamista. Jatkossa tulisi tarkastella opettamisen ja minäpystyvyysprosessien yhteyttä lisää, esimerkiksi eri kasvattajaryhmillä.fi
dc.format.extent72
dc.language.isofi
dc.subject.othersukupuolitietoisuus
dc.subject.otherminäpystyvyys
dc.subject.otherminäpystyvyysprosessit
dc.title”Opettajana minun pitäisi yrittää tiedostaa nämä asiat ja ehkä jopa pyrkiä saada muita tiedostamaan nämä samat asiat” : minäpystyvyysprosessit aineenopettajaopiskelijoiden sukupuolitietoisessa opettamisessa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201906103113
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineKasvatustiedefi
dc.contributor.oppiaineEducationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi102
dc.subject.ysoopetus
dc.subject.ysosukupuoli
dc.subject.ysoopettajat
dc.subject.ysosukupuolisensitiivisyys
dc.subject.ysoopettajankoulutus


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record