Show simple item record

dc.contributor.advisorNärhi, Vesa
dc.contributor.authorKykkänen, Laura
dc.contributor.authorMäkelä, Liisi
dc.date.accessioned2019-06-06T09:43:11Z
dc.date.available2019-06-06T09:43:11Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/64408
dc.description.abstractADHD-oireet voivat asettaa haasteita sekä oppilaan koulutyöskentelylle että luokkien työrauhalle. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, eroavatko ADHD-oireisten oppilaiden kokemukset luokan työrauhasta muiden oppilaiden kokemuksista alakoulun loppuvaiheessa, yläkoulussa tai sukupuolten välillä. Lisäksi tarkasteltiin ADHD:n eri ilmenemismuotojen yhteyttä työrauhakokemukseen. Tutkimuksen aineisto koostui ProKoulu ja Työrauha kaikille -interventiotutkimuksia varten kerätyistä aineistoista (N = 2639). Kaksisuuntaisella varianssianalyysillä tutkittiin ADHD-oireisuuden ja sukupuolen yhteyttä oppilaiden työrauhakokemukseen erikseen alakoulun loppupuolella ja yläkoulussa. Yksisuuntaisella varianssianalyysillä tarkasteltiin ADHD:n eri ilmenemismuotojen yhteyttä työrauhakokemukseen. ADHD-oireiset oppilaat kokivat työrauhan huonommaksi kuin muut oppilaat sekä ala- että yläkoulussa, minkä lisäksi yläkoulussa tytöt kokivat työrauhan poikia huonommaksi. Kaikkiin eri ilmenemismuotojen mukaisiin alaryhmiin kuuluvat oppilaat kokivat työrauhan oireettomia oppilaita huonommaksi. Eri ilmenemismuotojen välillä ei havaittu tilastollisesti merkitseviä eroja. Tulosten pohjalta ADHD-oireisten oppilaiden voidaan ajatella häiriintyvän luokan työrauhaongelmista muita oppilaita enemmän, mikä voi osaltaan hankaloittaa oppimista ja lisätä häiriökäyttäytymistä. Näin ollen luokan työrauhan edistämistä voidaan pitää merkittävänä ADHD-oireisen oppilaan tukemisessa. Erityisesti tarkkaamattomuusoireisten oppilaiden tuen tarpeisiin tulisi kiinnittää huomiota, koska he jäävät helpommin vaille tarvitsemaansa tukea.fi
dc.format.extent51
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.subject.othertyörauha
dc.titleADHD-oireisten oppilaiden kokemus luokan työrauhasta muiden oppilaiden kokemukseen verrattuna
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201906063052
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineErityispedagogiikkafi
dc.contributor.oppiaineSpecial Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi101
dc.subject.ysotarkkaavaisuus
dc.subject.ysooppilaat
dc.subject.ysoADHD
dc.subject.ysoluokkatyöskentely
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record