Show simple item record

dc.contributor.advisorHankala, Mari
dc.contributor.advisorKepler-Uotinen, Kaili
dc.contributor.authorNygård, Eija
dc.date.accessioned2019-06-06T08:30:34Z
dc.date.available2019-06-06T08:30:34Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/64396
dc.description.abstractTutkimukseni tarkoituksena oli selvittää erityistä tukea saavien lasten näkemyksiä mielen hyvinvoinnista. Miten lapset ymmärsivät mielen ja mielen hyvinvoinnin käsitteen? Millaiset asiat lapset kokivat mielen hyvinvointia lisäävinä ja millaiset asiat puolestaan mielen hyvinvointia vähentävinä tekijöinä sekä arjessa että digitaalisissa ympäristöissä? Lisäksi tutkittiin, millaisia mielen hyvinvointia tukevia digitaalisia ratkaisuja lapset itse suunnittelivat. Tutkimukseni on laadullinen tutkimus. Tutkimuksen aineisto on kerätty lapsille järjestetyissä työpajoissa haastattelemalla lapsia sekä hyödyntämällä lasten internetistä etsimää sekä heidän itse tuottamaansa aineistoa. Tutkimuksen aineisto analysoitiin aineistolähtöistä sisällönanalyysia käyttäen. Lasten omaa mielen hyvinvointia arjessa vähensi erityisesti kiusaaminen ja lisäsi esimerkiksi vapaa-aika erilaisine aktiviteetteineen, kaverit sekä perhe. Digitaalisissa ympäristöissä mielen hyvinvointia vähensivät eniten epäsopivat sisällöt sekä kiusaaminen. Digitaalisissa ympäristöissä mielen hyvinvointia lisäsivät pelaaminen ja videoiden katsominen, erilaiset pelihahmot, kaverit, pelien haastavuus sekä pelien tuomat tavarat ja palkinnot. Nämä seikat tukivat mielen hyvinvointia myös lasten omissa digitaalisissa suunnitelmissa. Mielen hyvinvointia arjessa tukeviin elementteihin on syytä kiinnittää huomioita tulevaisuudessakin. Myös digitaalisten ympäristöjen merkitys korostuu entistä enemmän lasten elämässä. Tällöin digitaalisten ympäristöjen suunnittelijoille voikin asettaa enemmän vastuuta lapsille ja nuorille suunnattujen sopivien sisältöjen tuottamisesta.fi
dc.format.extent94
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.subject.othermielen hyvinvointi
dc.subject.otherdigitaaliset ratkaisut
dc.titleErityistä tukea saavien lasten näkemyksiä mielen hyvinvoinnista ja lasten kehittelemät digitaaliset ratkaisut sen tukena
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201906063015
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineErityispedagogiikkafi
dc.contributor.oppiaineSpecial Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi101
dc.subject.ysokoulut
dc.subject.ysooppilaat
dc.subject.ysoerityinen tuki
dc.subject.ysohenkinen hyvinvointi
dc.subject.ysomielenterveys
dc.subject.ysolapset (ikäryhmät)
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record